El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

Qatar finança terroristes d'Al-Qaida en els atacs a Síria, segons informa PressTV de l'Iran

quetgles | 15 Juliol, 2012 04:29

  

    Qatar finança terroristes d'Al-Qaida en els atacs de Síria, segons informa PressTV de l'Iran.

    No sé què en deuen pensar els ''savis'' de la premsa catalana, però sembla que l'emir de Qatar, xeic Hamad bin Khalifa al-Thani (el patrocinador de ''Qatar Foundation'') és un agent destacat del terrorisme i de la guerra bruta que afecta els països islàmics.

   El que segueix és un transcripció en català dels informes recollits per PressTV, 15.07.2012.

    El govern de Qatar està enormement el finançament de terroristes d'Al-Qaida per portar a terme operacions militars contra el govern sirià, segons informes.A group of Qatari intelligence agents have met with al-Qaeda-aligned commander Abdul Ghani Jawhar and gave him millions of dollars in aid, according to reports from north of Lebanon. Un grup d'agents d'intel·ligència de Qatar s'han reunit amb al-Qaida-alineats comandant Abdul Ghani Jawhar i li va donar milions de dòlars en ajuda, d'acord amb els informes des del nord del Líban.

The reports add Jawhar along with the Qatari intelligence agents have infiltrated into Syria through the Lebanese border to organize “suicide attacks and bombing operations” inside the crisis-hit country. Els informes afegeixen Jawhar, juntament amb els agents d'intel · ligència de Qatar s'han infiltrat a Síria a través de la frontera libanesa per organitzar "els atacs suïcides i operacions de bombardeig" dins del país afectat per la crisi.

Hundreds of Syrian civilians, including in Damascus and Deir Ezzor, have been killed during bombing attacks carried out by the terrorist groups who enjoy the support of the governments of Qatar and Saudi Arabia. Centenars de civils sirians, fins i tot a Damasc i Deir Ezzor, han estat assassinats durant els bombardejos portats a terme pels grups terroristes que tenen el suport dels governs de Qatar i Aràbia Saudita.

Qatari Emir Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, who came to power after staging a US-backed coup against his father in 1995, has changed the tiny Persian Gulf country to a center for commanding US military operations in the Middle East. Emir de Qatar, xeic Hamad bin Khalifa al-Thani, que va arribar al poder després d'un cop d'estat recolzat pels Estats Units contra el seu pare el 1995, ha canviat el país del Golf Pèrsic petit a un centre de comandament de les operacions militars nord-americans a l'Orient Mitjà.


The kingdoms of Qatar and Saudi Arabia, which enjoy the full support of the United States, have no democratic system and their people have no role in the political process of their countries. Els regnes de Qatar i Aràbia Saudita, que gaudeixen del ple suport dels Estats Units, no tenen un sistema democràtic i els seus habitants no tenen cap paper en el procés polític dels seus països.

The unrest in Syria began in March 2011, with demonstrations being held both against and in support of President Bashar al-Assad's government. Els disturbis a Síria va començar el març de 2011, amb les manifestacions que se celebra tant en contra com a favor del president Bashar al-Assad, el govern de.

The West and the Syrian opposition accuse the government of killing protesters, but Damascus blames “outlaws, saboteurs, and armed terrorist groups” for the unrest, insisting that it is being orchestrated from abroad. El Occident i l'oposició siriana acusa el govern de matar els manifestants, però Damasc culpa "fora de la llei, sabotejadors, i els grups armats terroristes" dels disturbis, insistint que està sent orquestrat des de l'exterior.

DB/JR/AZ DB / JR / AZ

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb