El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

La casta Susanna, una història impossible

quetgles | 07 Maig, 2011 17:40

  

                            La casta Susanna, una història impossible.      

      Qüestió prèvia:  Considero que no és perdre el temps fer una crítica ''il·lustrada'' als textos bíblics, ans al contrari, s'ha de fer front a la campanya obscurantista promoguda per En Benet XVI (i també pels Jerarques  de les Esglésies reformades), campanya que pretén un retorn a l'època de la Teologia com a ciència màxima.

    Es pot constatar que a Internet hi ha tot de batallons de bloguers que participen activament a la campanya de ''reevangelització'', i que, en canvi, són escassos els qui fan una tasca en favor de la Il·lustració.

    També s'ha de saber que, amb el triomf de la ''croada'' franquista, l'Església catòlica espanyola i l'Església catòlica catalana van dur a terme una tremenda expurgació de les biblioteques públiques i privades, de manera que van ésser trets tots els llibres que figuraven al Índex de la Inquisició.

    A considerar:  ''La Bíblia explicada'' de Voltaire fou expurgada de la Biblioteca de l'Ateneu de Barcelona, però no és el cas que aquesta famosa obra  fos reintegrada a l'Ateneu a l'època postfranquista. O sigui, actualment, el llibre de Voltaire no és a l'abast dels ateneistes de Barcelona.

 

     A considerar:  Els teòlegs són els primers en saber que els relats bíblics són una col·lecció d'històries impossibles. Els 40.000 teòlegs es dediquen a l'estudi de les Sagrades Escriptures però no amb la intenció  de destapar la veritat  sinó d'amagar-la.

   

    Fins aquí, la nota prèvia.

  

        El relat bíblic que fa referència a ''la casta Susanna'', Daniel, 13, no és el cas que sigui un text especialment inconsistent. La seva inconsistència narrativa és la típica dels relats bíblics.

 

    De bon començament, el relat de la història de Susanna fa afirmacions inversemblants. Així, al paràgraf 4, explicant que En Joaquim, l'espòs de Na Susanna,  ''era molt ric i que tenia un jardí al costat de casa seva'', diu que ''els jueus  anaven a casa d'ell perquè era el més honorable de tots''.  Els succeïts són a Babilònia, la gran ciutat;  s'ha d'entendre que els jueus de Babilònia eren una multitud, desenes de milers pel cap baix.

    El narrador hauria d'haver explicat un fenomen social tan extraordinari: tot una comunitat humana ocupant la casa d'un ciutadà ric i honrat. En primer lloc, seria un fenomen físicament impossible. No és possible encabir a milers de persones a una casa particular.  Però allò més notable és la magnanimitat i el fervor comunista del tal Joaquim que posava la seva casa, o el seu palau, al servei de la comunitat. 

   

  

     Continua el relat amb un seguit d'afirmacions rares, estranyes, sense que el narrador doni les raons d'aquestes rareses.

   Així, referint-se al dos ancians designats com a jutges pel poble hebreu, on diu, 13, 6: ''Aquests freqüentaven  assíduament la casa de Joaquim i tots els qui tenien litigis recorrien a ells'', amb la qual cosa s'ha de suposar que els dos jutges utilitzaven la casa (o mansió) d'En Joaquim com a Sala de Justícia.   Segons el relat, la comunitat hebrea també ocupava quotidianament el jardí d'En Joaquim, com si hagués esdevingut un espai públic.  I així, el relat, 13, 7,  diu: ''Després que el poble s'havia retirat al migdia, Susanna entrava al jardí del seu marit i s'hi passejava''. S'ha de suposar que En Joaquim i la seva esposa tenien sort encara: el poble hebreu en massa es retirava de la mansió i del jardí a l'hora de dinar. Imagineu el disgust de Na Susanna si hi hagués hagut gent que s'hagués retardat o que hagués continuat al jardí fins a l'entrada de fosca.

   Al 13, 8, on diu:  ''Els dos ancians la veien entrar cada dia i passejar-se i varen concebre cobdícia respecte d'ella''. Segons això, s'ha d'entendre que els dos ancians anaven cada dia al casa d'En Joaquim, convertida en Jutjat, però també anaven cada dia al jardí.

   Al igual de la major part de relats bíblics, aquest relat mostra greus incoherències. El narrador no té cura d'evitar les contradiccions. Així, per exemple, diu que Na Susanna anava al jardí quan la gent ja se'n havia anat, però unes línies més avall diu que els dos ancians la veien entrar i passejar-se. 

   Allò propi és que a l'hora de dinar, els dos ancians també es retiressin del jardí. Allò propi és que els dos jutges anés amb altra gent, en companyia de litigants o d'amics i coneguts. 

     Si els dos ancians haguessin volgut allargar la seva estada al jardí, a l'espera de l'entrada de Na Susanna, llavors allò propi que era de preveure és que la gent que sortia del jardí forçosament se'n havia d'adonar de l'endarreriment dels dos jutges.

   Allò propi hagués sigut que la gent davant l'estranya conducte dels jutges hagués dit una cosa així com ''Què els passa als jutges, que queden al jardí i no van a dinar?

    Per altra banda, si els dos ancians restaven al jardí,  allò propi hagués sigut que es topessin amb  Na Susanna.  Sembla molt inversemblant que els dos jutges s'amaguessin cada dia dins el jardí.

    Sobre això, el narrador no fa sinó embolicar la troca;  en efecte, a 13, 12, es diu: ''Ells espiaven cada dia, amb cura, per tal de veure-la'' i a 13,13, ''Es digueren l'un a l'altre: Anem a casa perquè és l'hora de dinar. Sortirem i es separaren''.  Si ells l'espiaven cada dia, no té sentit que el narrador els faci dir ''anem a casa perquè és l'hora de dinar''.

   Diu el narrador, 13, 14, que ''...es posaren de comú acord sobre el moment que podrien trobar-la tota sola''.

    En contra del que pretén fer creure el narrador, allò propi hagués sigut donar per suposat que els dos jutges tenien unes estretes relacions socials amb la família d'En Joaquim. Si la relació arribava fins a l'extrem que els dos ancians  feien els judicis a la casa d'En Joaquim. S'ha de suposar que els dos jutges tenien ocasió de saludar a Na Susanna i de conversar amb ella.

   És absurd que un jutge s'amagui dins un jardí  per tal de veure una dona, si aquest jutge pot conversar amb aquesta dona a casa seva.

   Si els jutges ''havien concebut cobdícia'' sobre la senyora de la casa, allò propi hagués sigut que fessin la cort a Na Susanna, i, si de cas, declarar la seva passió.

    En el cas poc probable que els dos jutges es conjuressin per violentar a Na Susanna, llavors el lloc més idoni era el dormitori de Na Susanna.

 

       Diu el text: 15, ''Com que vigilaven, un dia convenient s'escaigué que Susanna entrà dins el jardí, tal com havia fet el dia abans i l'anterior, solament amb dues noietes. Desitjà banyar-se perquè feia calor. 16, No hi havia allà ningú més que els dos ancians que estaven amagats i la sotjaven. 17, Ella digué a les noietes: Porteu-me, doncs, oli i ungüents i tanqueu les portes del jardí a fi que jo em banyi''.

 

   Comprovarem que la narració que segueix és un cúmul de disbarats i de inversemblances.

   Diu que, una vegada que les noietes hagueren sortit, els ancians anaren cap a Na Susanna i , 13, 20, ''digueren: Vet aquí que les portes del jardí estan tancades i no hi ha ningú que ens miri i nosaltres estem plens de desig per tu: sigues benevolent i estigues amb nosaltres, 21, sinó nosaltres testificarem contra tu que hi havia amb tu un jove i que per causa d'això has fet marxar les dues noietes''.

    Si inversemblant és el discurs dels dos vells, encara més increïble és el de Susanna, 13, 22:  ''Susanna sospirà i digué: de tots costats l'angúnia m'envolta, perquè, si faig això, és per a mi la mort i, si no ho faig, no escaparé a les vostres mans. 23, Es preferible per a mi caure entre les vostres mans sense haver fet res, que pecar davant el Senyor''.

 

    És inversemblant que per portar ''oli i ungüents'' es faci ús del servei de dues persones. Més aviat sembla que és el recurs literari del narrador a fi que Na Susanna restés sola.

   El narrador i els dos ancians s'obliden de les dues criades. Allò propi era considerar que d'immediat haurien tornat.

   Allò propi és que una gran dama, com ho era Na Susanna, reaccionés indignadíssima a les escomesa dels dos ancians, tan amics de la família.

    El narrador és un mal novel·lista:  inverteix la relació de força moral dels protagonistes. A un procés judicial típic, els dos ancians serien els imputats i Na Susanna seria la part demandant. Na Susanna era a casa seva; els intrusos eren els dos ancians. Als crits de Na Susanna, allò propi hagués sigut que els servents de la casa haguessin agafat els dos vellets destarotats.

    Les preguntes de la gent haguessin saltat espotàniament:  ''Què hi feien al jardí els dos homes amb la porta tancada i a l'hora de dinar?''  Com així aquells dos jutges s'havien atrevit a dirigir-se cap a una dona nua que s'estava banyant (Els pintors majorment representen la casta Susanna mig nua devora un safareig).

  Allò propi hagués sigut que En Joaquim hagués intervingut personalment contra aquells dos bandarres, que eren els seus protegits.  

    És inversemblant que En Joaquim, el marit de Na Susanna, no aparegués  en cap moment del drama;  només compareix al final feliç quan tot ja està solucionat.

 

    Aquells dos ancians ho tenien malament per justificar la seva presència al jardí mentre Na Susanna es banyava.

    El narrador, absurdament, fa desaparèixer de l'escena a les dues serventes de Na Susanna.  Resultava evident que el testimoni de les dues noies esfondrava la falsa acusació dels jutges. Les dues noies se'n anaren un moment a cercar els ungüents. No era possible, per tant, que la senyora hagués planejat mantenir relacions adúlteres amb un jove allà al jardí a l'hora del bany.

 

       Sembla que la intenció del narrador era exaltar la intervenció del profeta Daniel, gràcies a la qual es salvà de la pena de mort  Na Susanna i es condemnà els culpables. En Daniel  restablia la justícia de Jahvè.

  

     Segons el relat, 13, 45, ''...Déu despertà l'esperit sant d'un jove anomenat Daniel''. Segons la narració, En Daniel va convèncer al poble hebreu (Sembla que vol suposar que tot el poble era dins la casa d'En Joaquim, cosa físicament impossible) per tal de revisar el judici. Al paràgraf 13, 50, En Daniel diu ''Retornem al tribunal perquè ells ha fet un fals testimoni''.

   El narrador fa suposar que En Daniel és inspirat per Déu i que les seves paraules són paraules de Jahvè. I, així, En Daniel, esdevingut jutge suprem, també fa de fiscal alhora, i així llançà una tremenda acusació i condemna contra els ancians luxuriosos. Així,  digué, 13, 56: ''...Raça de Canaan i no de Judà, la bellesa t'ha seduït i el desig ha pervertit el teu cor. 57, es així que vosaltres us comportàveu amb les filles d'Israel, i aquestes, perquè us temien, conversaven amb vosaltres, però una filla de Judà no ha pogut suportar la vostra iniquitat''.

    Tot seguit, el narrador s'inventa un procés judicial que sembla extret d'una rondalla mallorquina. En Daniel, per mitjà d'una pregunta de pagès astut, feu patent que els dos ancians mentien. En Daniel pregunta als ancians, per separat, sota quin arbre havien vist conversant Na Susanna i el jove. Un respongué que els amants eren sota un llentiscle, i l'altre que sota una alzina verda.

    En contra de les pràctiques judicials pròpies, els dos ancians imputats no tingueren oportunitat de pronunciar el discurs de la defensa.  Tot just expressada la condemna a mort,  els esperava l'àngel de Déu amb un glavi per esberlar-los.

    A un judici propi, el jutge hagués preguntat què hi feien els dos vellets amagats devora el safareig on es banyava Na Susanna, i com  era que no havien anat a dinar el migdia;  i també hauria preguntat com era que no van fer acta de presència quan entrà al jardí Na Susanna acompanyada de les dues serventes, i amb quines intencions havien romàs amagats. I per quin motiu havien acusat Na Susanna de cometre adulteri:  si les dues serventes eren a buscar uns ungüents era evident que havien de tornar de seguida, i que era inimaginable una escena d'adulteri. Els jutge hauria fet altres preguntes semblants apropiades per a escatir els fets.

 

    En resum, el relat és una munió de disbarats i d'inversemblances, cosa pròpia dels relats bíblics.

  

   

 

  

    

  

    

     

Comentaris

Diez palabras para cambiar el mundo (Jn 21, 1-19)

Eulogio López | 07/05/2011, 23:13

Por fin, los apóstoles hicieron caso de mi Señora Miriam. Ahora sabían que resultaba arriesgado no seguir sus consejos. En una semana, el Señor Jesús se les había aparecido dos veces a los apóstoles, la primera sin Tomás, el Mellizo, la segunda con él. La regañina que le sacudió a éste por incrédulo fue aprovechada por el Maestro para marcar la relación entre Dios y los hombres: confianza en el Creador para creer en lo que no se ve. Como dijo el poeta, “es más cierta la fe que la certeza”.

Interesante período el que va desde la Resurrección de Cristo hasta su regreso a la Casa del padre. El maestro aparecía y desaparecía. Los cuatro evangelistas, tanto los testigos como los cronistas, tuvieron en este período su mayor reto.

Por ejemplo, se apareció al Zebedeo Santiago -el mayor, para distinguirlo del pariente de Cristo-, con mi Señora Miriam como único testigo, además de dos multitudes: nosotros, los Espíritus y los justos de antaño, aquéllos que habían sido liberados de la prisión intermedia entre el mundo y el Reino, algunos de los cuales se habían dejado ver a muchos ciudadanos de Jerusalén, tras la muerte del Maestro. En aquella visita, Jacobo el pescador recibió un encargo singular: debía viajar hasta Poniente para anunciar el Evangelio y para bautizar a unos salvajes de los que el bueno de Santiago jamás había oído hablar y que, suponía con acierto, hablaban lenguas extrañas para él. Aunque hay que reconocer que, para Santiago, sólo había una lengua conocida: el arameo siríaco en el que se entendía con todos los hebreos. Abrumado se quedó Santiago ante la encomienda, y sólo acertó a suplicar:

-Pues como tú no me ayudes, Señor Mío, estoy listo.

Por si fuera poco, Santiago debía partir de inmediato, en cuanto llegara el Espíritu de Dios. Era la primera vez que Santiago oía el nombre de Hispania y si hubiera remotamente sospechado lo brutos que eran en aquella zona del planeta, aún se hubiera sentido más impotente. Pero Santiago no dudó y mi Señora Miriam le prometió su ayuda.

La resurrección del Maestro había corrido entre los cinco centenares de fieles -más o menos fieles- dispersados por Israel en aquel viernes trágico. Todos recuperaron su confianza en Él tras haberle visto vencido, y afianzaron su papel cuando fueron convocados a Galilea, lejos del ambiente mundano de la capital.

Para todos ellos, incluidos los apóstoles, tenían una dificultad añadida, para asentir: el Maestro no parecía el mismo. Y no ayudaba mucho que Pedro asegurase que, su cuerpo resucitado, tenía algo de aquella apariencia gloriosa del Monte Tabor. Entre otras cosas, porque en el Tabor sólo contó con tres testigos: el mismo Pedro, el mencionado Santiago y su hermano Juan. Su cuerpo era el mismo, sí, pero, por decir algo, habían desparecido aquéllas llagas de sus pies y las rozaduras en la palma de las manos. Sin embargo, eran bien visibles las cicatrices de la crucifixión. Era, en palabras de Judas Tadeo, un cuerpo sin fisuras, una cabellera sin rastros de sudoración y una barba que crecía… hasta donde debía crecer… ni más ni menos.

A aquella pequeña multitud, que había acudido desde Judea a Galilea, fiados del testimonio de los apóstoles y del de las mujeres valientes de la cruz, Jesús se dirigió a ellos en apenas veinte minutos, en una pradera próxima al mar de Tiberíades. La obsesión general consistía en tocarle las manos, en palparle, como si vuestro sentido del tacto certificara el inaprensible pálpito de los ojos.

Pero en el ambiente aún flotaba una sombra de eso que los espíritus no entenderemos nunca: las dudas de los humanos, que no sólo constituyen una barrera para la fe sino también para el entendimiento, pues os impide ponderar los hechos y las palabras. Verbigracia: los espíritus nos dimos cuenta de que en aquellos cinco centenares de seres humanos, estaban representados 500, 5.000 millones de seguidores que llegarían apenas un instante después en la cronología del Reino, todos ellos medidos según el barómetro de la confianza en su palabra. Les costaba reconocerle y les costaba aceptar al que tenían delante de sí. Unos pasaron el examen con notable, los otros con un simple aprobado. Los hombres siempre os comportáis así: os cuesta más aceptar lo que perciben vuestros sentidos que las convicciones de su corazón. Como si al Maestro le importara algo que no fuera vuestro corazón. Porque lo sentidos olvidan, el corazón jamás.

No es reiteración insistir en esto porque, de otra forma, no entenderéis nada sobre ambos mundos. La duda no está hecha para los ángeles ni para los del Reino ni para los del averno. La duda es la prueba de los hombres como el orgullo lo fue de los espíritus. Y la duda se vence, no sólo cuando se confía en Dios, sino cuando desconfiáis de vosotros mismos. La duda de los hombres es la convicción de los ángeles y la certeza de los santos.

Y si Lucifer ha logrado una victoria en la época que vosotros llamáis la era contemporánea ha sido la de elevar la confianza en uno mismo al grado de virtud psíquica y hasta moral. Por lo demás, sabed que Satanás sólo os envidia dos cosas: vuestra posibilidad de salvaros. Y todos los espíritus, ellos y nosotros, os envidiamos otra: vuestra capacidad de generación. Que El Único haya aceptado que sea vuestra libérrima voluntad condición imprescindible para que él cree nuevos seres dotados de alma, es algo que no se comprende ni en el Reino ni en el abismo.

Pero estoy divagando, como un humano cualquiera. Volvamos a Galilea. La aparición más relevante la reservó el maestro para los más íntimos. Apenas cinco personas. Se encontraban en Cafarnaúm, a orillas del lago de su juventud. Eran Simón Pedro, Santiago el mayor, nervioso ante un encomienda que no sabía cómo abordar, su hermano Juan, que desde su fidelidad en el Calvario se había ganado el respeto y la admiración de todos, el incrédulo Tomás, deseoso de que no hubiera un maestro sino dos, para poder demostrar su fe ciega en ambos. También estaba Natanael, aquel hombre siempre sincero del que sus amigos no dejaban de burlarse por cómo conoció al Redentor y de sus famosas palabras: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?”. Es a quien la historia conocería como Bartolomé, quien también había recibido la visita del Maestro y sus instrucciones, aunque aún desconocía su destino. Lo único que sabía es que ese destino le sería comunicado por quien ya era su superior: Simón Pedro. Y vaya si se lo comunicó. Sería el apóstol que viajaría más al norte, hasta Armenia, ese pueblo que gracias a él, se ha convertido en un caso único de la cristiandad, el único cuyo pasado guarda cierto parecido con los judíos, una tribu siempre perseguida y que, hasta el momento, ha guardado una inexplicable fidelidad al Cuerpo Místico.

Hoy Bartolomé descansa en la isla Tiberina, en pleno corazón de Roma.

Como no tenían a mi Señora Miriam, que se había quedado en Jerusalén, todos rodeaban a Pedro, sin saber por qué le rodeaban. Y lo cierto es que el jefe andaba un tanto mohíno. El maestro había reservado apariciones personales para muchos de ellos pero no para él. Muy molesto. Simón, siempre impaciente, exclamó: Me voy a pescar.

Todos le siguieron. Entre los cinco empujaron la barca mar adentro y, como estaba previsto, no pescaron nada en toda la noche. El sol se asomaba por la Traconítide, aquella reseca y rocosa tierra de paganos, cuando el quinteto, comandado por un Pedro fastidiado, regresó a la base.

Ya enfilaban el arenal de la ribera cuando un hombre se dirigió a ellos desde la orilla. Hablaba, no gritaba, y, sin embargo se le entendía con total nitidez:

-Muchachos, ¿Tenéis algo de comer?

Aquello alertó a Tomás pues siempre se había preguntado cómo era posible que multitudes compuestas por millares de personas entendieran a Jesús cuando se dirigía a ellos sobre un roca o desde una barca en el mar. Estaba claro que el Maestro vocalizaba muy bien, Pero no reaccionó. Además, Pedro se adelantó a todos al tomar al peticionario por un mendigo:

-No hemos cogido nada –respondió con desdén.

Pero aquel individuo era tenaz:

-Echar la red a la derecha de la barca y encontraréis.

Si algo fastidia a un pescador es que un desconocido pretenda enseñarle su oficio. Especialmente, cuando le está pidiendo una tontuna tan increíble como que eche las redes prácticamente en la orilla, donde lo más que puede atrapase es algún cangrejo. Ya habían halado el material pero, por quitarse de encima al entrometido, dio órdenes de aceptar el disparatado consejo. También porque Tomás, fijos los ojos en el agua, le mostraba un espectáculo increíble. A estribor, sin apenas calado, una brigada de enormes peces saludaba a los presentes como si estuvieran pidiendo permiso para subir a bordo.

La red se llenó, allí, en la playa de Cafarnaúm y los cuatro luchaban con el peso. Digo cuatro, no cinco, porque el joven Juan practicaba el noble deporte de dejar trabajar al prójimo, con la mirada fija en el hombre de la ribera. De pronto, exclamó:

-¡Es el Señor!

Tres palabras que resucitaron al Pedro más genuino. El que desenvainó la espada en el Huerto de los Olivos y se enfrentó a mandobles con los mercenarios del Sanedrín. Se ciñó la túnica y se echó al agua, dejando que los que sostenían el peso de aquella recogida fueran tres. Nadó hasta la orilla y se encontró con quien quería encontrarse, pero fue incapaz de articular palabra.

Al final, llegaron todos, un punto amoscados con Pedro. El personaje, experto en capturas, había encendido una hoguera, convertida ya en brasas, les pidió algunos peces y se puso a asarlos en su presencia. También venía armado de pan y sal y, aunque faltaba el vino, aquello resultó un desayuno extraordinariamente sabroso.

Eso sí, fue una colación muda. Los cinco comían y observaban al Aparecido quien parecía encontrarse en el mejor de los mundos: no decía esta boca es mía. Años más tarde, Tomás confesaría que fue la situación más absurda de toda su vida pero el encantamiento se rompió apenas hubieron terminado y se lavaron las manos en la orilla. De pronto, el maestro, pues ninguno dudaba de quién era, se volvió a Pedro y le preguntó:

-Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a éstos? Y señaló al resto de los presentes.

Pedro comprendió enseguida de qué iba aquello. A pesar del empeño de mi Señora Miriam por presentarle como el jefe del clan ante todos los discípulos iniciales, lo cierto es que todos comentaban a sus espaldas la debilidad de líder aquella noche triste, donde todo su arrojo había cedido ante unos criados miserables.

Tardó en responder y parecía que sus palabras se atragantaban en el gaznate.

-Sí, Señor, tú sabes que te amo.

-Apacienta mis corderos.

El Maestro no estableció causalidad alguna pero todos, hombres y ángeles, comprendimos. La prueba del amor de Pedro consistía en cumplir la tarea que El Salvador le había asignado y en la que había fracasado antes de comenzar. Pero aún nos quedamos más helados cuando el Señor insistió:

-Simón, hijo de Juan, ¿me amas?

Los ángeles no sufrimos de tensión alta porque no tenemos arterias donde sufrirla. Si no, yo me habría desplomado. Jesús había empleado el tono solemne con el que aludía al fallecido padre de Pedro. Los hombres olvidáis siempre que sois una raza y que pertenecéis a una estirpe. Y en este caso no empleó comparación alguna con el resto de los presentes. Sencillamente, le exigía la segunda confesión de amistad. Entendí entonces que la entrega que Dios exige al ser humano no es inferior a la reclamada a los ángeles.

Ante la congoja y confusión de todos los presentes, el Maestro insistió una tercera vez. Tres negaciones, tres afirmaciones:

-Simón, hijo de Juan, ¿Me amas?

Surgió entonces Simón Pedro, el fuerte:

-Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.

Ningún tratado filosófico, ninguna escuela de teología, ha logrado superar aquellas palabras pronunciadas por un tosco galileo en la playa del Lago de Genesaret, en una provincia olvidada del imperio. Diez palabras que constituyen la esencia de la raza humana que se dirige a su Alfa y Omega y exclama: “no sé si te quiero pero quiero quererte y sólo Tú puedes medir lo que te amo. Yo no sirvo para utilizar la libertad que me has dado, pero lo más íntimo de mi ser libre ya ha tomado la decisión. Fue la primera y definitiva lección a toda la humanidad, presente y futura, del primer Papa de la Iglesia.

Y el drama aún no había terminado. Para los adheridos a la imagen del “buen Jesús, dulce y suave”, queda la realidad de sus palabras, precedidas de otra invocación solemne que el maestro reservaba para momentos muy especiales:

-En verdad te digo: cuando era más joven –en efecto, Pedro lo era por aquel entonces- te ceñías tú mismo e ibas dónde querías pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará donde no quieras.

Con ello el maestro anunciaba dos hechos, que no uno: que Pedro viviría aún muchos años en vuestro mundo y que debería imitar a su Maestro con la entrega de su vida.

Y así fue.

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb