El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religiˇ sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

God does not exist. God does not exist.

quetgles | 28 Maig, 2014 18:56

 

                        Déu no existeix. 16 proves. 

  Els de la Cúria romana i els protestants ianquis estan fent campanya per a la propaganda permanent per difondre el concepte de "disseny intel·ligent", que es diu del dogma de la creació divina de l'Univers. Les esglésies estan en guerra ideològica permanent. Les seves grans campanyes tenen com a objectiu influir en les grans masses, persones de les classes populars.

   Aquesta redacció és una modesta contribució d'arguments per mostrar la inconsistència de la suposada evidència de l'existència de Déu.

    L'evidència clàssica per mostrar l'existència de Déu va quedar invalidada de In Hume i En Kant. Els conservadors d'Hume van anomenar "Mr. Hume, l'ateu ". Però no era possible posar aquest qualificador a En Kant, que era un fidel cristià fervent: va reintroduir el concepte de Déu en nom d'una suposada raó pràctica.

   Amb l'empirisme com a pensament hegemònic, es va establir que la metafísica no era possible com una ciència i, per tant, no podia demostrar-se l'existència de Déu. El positivisme no va fer més que reafirmar els pressupòsits de l'empirisme, i la metafísica va quedar definitivament marginada en el món de la ciència moderna.

    Però l'Església Catòlica mai no admet, en cap cas, els seus errors, els relacionats amb la filosofia i la moral, especialment. El dogma de la infal·libilitat del Papa és vàlid en termes de fe i moral. La Cúria romana segueix mantenint a Tomàs d'Aquino com el màxim mèdic de l'Església. "Philosophia perennis" és la denominació que donen a la filosofia de N'Aquino. En seminaris de formació teològica, les doctrines d'Aristòtil Thomist continuen sent ensenyades i afirmant que l'existència de Déu es pot demostrar utilitzant la raó.

  En aquest preàmbul, presento una llista d'arguments que reforcen la idea que l'existència de Déu és impossible.

 1. Contra la idea de Creació de l'Univers. Suposant que Déu va crear l'Univers implica la següent contradicció: hom ha d'acceptar que un element immaterial -doi- hauria existit eternament com una substància única i que "després d'aquesta eternitat" hauria creat una segona substància, la qüestió. És a dir, l'esperit crea la matèria. Que perfecte, Déu, segons la idea aristotèlica de la perfecció, hauria produït aquest imperfecte, la qüestió.
 2. Contra la idea de l'ordre de l'Univers. On suposa que a l'Univers hi ha un ordre i que Déu és l'ordinador de l'Univers. Però la física moderna va introduir el concepte d'incertesa. I N'Ilya Prigogine (Premi Nobel de Química, 1977) va anar més enllà i va exposar el concepte de l'Univers com a Caos i com un procés irreversible; És a dir, no només el "Big Bang" -el caos inicial-, sinó que el Univers actual serà un moment de l'explosió inicial, una explosió que continua la seva expansió fins avui. Per tant, si no hi ha un ordre suposat, no ha d'haver-hi cap ordinador Déu.
 3. Contra la idea de la perfecció. Els anomenats graus de perfecció de la natura són aporias que neguen els principis de les ciències empíriques. Gairebé 2000 anys més tard, a Tomàs i l'Església Catòlica encara insisteixen en la idea del sorprenent general de tots els éssers segons aquest suposat grau de perfecció. El tomisme va desplegar un sistema perquè totes les coses seguissin un ordre jeràrquic als nivells que no s'havien escoltat, com en el cas de les jerarquies angèliques. Les ciències positives van trencar definitivament el món de les jerarquies aristotèlica-tomista. Llavors, la idea d'un ésser supremament perfecte és una pura reacció.
 4. Contra la idea del primer motor. Contràriament al que diuen els llibres de text i les enciclopèdies, Nostristótil no era un científic, ni tenia el menor interès en la recerca de la natura. Es pot afirmar, enfáticamente, que la "Física" d'Aristòtil no és més que un grup d'absurds sobre la física. A la física d'Aristòtil hi havia diversos mons físics amb diferents lleis físiques. A la física moderna, no hi ha "primer motor".
 5. De la mateixa manera, la física no fa cap distinció entre els éssers contingents i els éssers necessaris.
 1. En tot moment, la gent ha cregut en déus, esperits i forces malignes. Avui, gràcies als avenços dels estudis d'etnologia, sabem quina funció social ha complert les religions; Sabem que van servir per establir el sistema de prescripcions i prohibicions que governaven la vida de les comunitats humanes primitives. Però, actualment, les societats democràtiques, prescripcions i prohibicions s'estableixen d'acord amb la voluntat de la majoria dels ciutadans; és a dir, d'acord amb l'emotivisme moral i el contractualisme. Si les societats democràtiques prescindeixen de "la voluntat de Déu", podem concloure que, en la pràctica, aquestes societats funcionen com si fossin ateus.
 2. No hi ha cap mètode o manera disponible o no per experimentar sobre supòsits fenòmens sobrenaturals com les ciències físiques que no poden detectar el fenomen de l'anomenada "transubstanciació". De la mateixa manera, els suposats fenòmens "paranormals" no suporten l'anàlisi de la ciència experimental.
 3. Hi ha històries de l'antiguitat on els prodigis i els miracles estan succeint constantment, de forma gairebé familiar. Mostren societats acostumades a fenòmens prodigiosos relacionats amb les seves creences. De fet, en les històries dels cristians, en els llibres del NT, arriba a moments tan intensos de fets miraculosos com cap altra història, que jo sé. Per donar exemple: a "Els actes dels apòstols", 5, 12, referent a l'apòstol Pere, el narrador ens diu que "a les mans dels apòstols hi va haver molts miracles i meravelles en la gent ... I els creients en el El Senyor va créixer cada vegada més ... fins al punt que van portar els malalts als carrers i els van posar en lliteres i campanes perquè, en passar a Pere, almenys la seva ombra va caure sobre alguns d'ells. També va fer un gest de les ciutats al voltant de Jerusalem, malmès i atormentat per esperits impurs, tots curats. "Com podeu veure, Pere Pere va fer miracles en sèries, com ara calçat de desfer; Era suficient que passés pel carrer i la seva ombra fos suficient per alliberar molts miracles. Opino que els "llibres sagrats" ofereixen el millor material per demostrar la incoherència dels dogmes religiosos. De la inconsistència dels "llibres sagrats", podem deduir la inconsistència de la creença en un Déu determinat (En aquest tema podeu veure el meu lloc web Els evangelis, històries impossibles). Opino que els "llibres sagrats" ofereixen el millor material per demostrar la incoherència dels dogmes religiosos. De la inconsistència dels "llibres sagrats", podem deduir la inconsistència de la creença en un Déu determinat (En aquest tema podeu veure el meu lloc web Els evangelis, històries impossibles). Opino que els "llibres sagrats" ofereixen el millor material per demostrar la incoherència dels dogmes religiosos. De la inconsistència dels "llibres sagrats", podem deduir la inconsistència de la creença en un Déu determinat (En aquest tema podeu veure el meu lloc web Els evangelis, històries impossibles).
 4. L'argument del sentit comú: com es pot pensar que el major ésser del món no es pot conèixer? Seria que l'ésser omnipotent no és accessible a través de les ciències. I resulta que els administradors de la religió tampoc ofereixen camins de coneixement. Només ofereixen "els seus llibres sagrats" i històries igualment increïbles com l'única "prova" de l'existència del seu déu.
 5. Achiqui i els 40.000 teòlegs parlen del "camí de la fe" tan diferent de la de la raó, però la fe i la raó, en definitiva, han de coincidir. Però no són capaços d'explicar com han de treballar per seguir el camí de la fe. Pascal proposa que el que ha de fer és comportar-se com si tingués fe, com si cregués en Déu i que, d'aquesta manera, en cert moment tindrà fe veritable. Però el que no passa a Pascal és que Déu i en quins "llibres sagrats" han de dipositar la fe inicial que està en el període de prova.
 6. Epicur no va negar l'existència dels déus, però va dir que els déus no van tractar amb els homes, ja que els consideraven bèsties insignificants; Vaig comprendre que un home sensat ha d'ordenar la seva vida com si els déus no existissin.
 7. Però l'enfocament de N'Epicur només és apropiat per al món grec. Des del Déu de les religions monoteistes, segons els seus "llibres sagrats", no es pot dir que no s'ocupi dels homes. Al contrari, el Déu de la Bíblia es mostra com un Déu molt gelós, que vol que els homes adoren i estimin. Però, a més del déu dels jueus i els cristians, hi ha els déus dels mahometans; I, més endavant, el Déu de l'hinduisme, el del budisme, el shintoisme, el jainisme i altres. Ha de ser inacceptable per a una ment moderna l'existència d'un Déu que intervé en la història i alhora s'abstingui de donar les marques de la seva identitat.
 8. El fet de l'existència de tantes persones que no creuen en Déu és prova de la seva inexistència. En aquest sentit, els teòlegs del mal avancen a dir que "Déu castiga amb el seu silenci el pecat d'orgull d'aquells que declaren ateus". Però, què poden dir sobre els nens que eren oficialment educats en l'ateisme, tal com es feia a les repúbliques marxistes?
 1. És inacceptable que una ment formada en la modernitat sigui l'existència de Déu i al mateix temps l'existència dels anomenats "llibres sagrats". És a dir, segons el meu raonament, de les històries impossibles que narren els llibres "llibres sagrats", hem de concloure que Déu no existeix.
 2. O, almenys, que el déu dels jueus i els cristians no existeix. Segons la Bíblia, el manament principal de Déu seria estimar-lo per sobre de totes les coses. Segons la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana, a "Èxode", 20, 6 diu: "... Jo, Jahveh, el teu Déu, sóc un Déu gelós que castiga la iniquitat dels pares en els seus fills fins al tercer i el quart generació d'aquells que m'estimen, però he fet misericòrdia fins a milers per als qui m'estimen i observen els meus preceptes. "Contràriament als suposats dels escriptors dels" textos sagrats ", els sentiments de les persones es generen espontàniament des del seu interior. Se sap que la voluntat no domina els sentiments, sinó que, al revés, hi ha els sentiments que determinen la voluntat. Per comprendre: si cal, el text bíblic hauria de dir alguna cosa com "tu faràs com si m'estimes".
 3. De la mateixa manera, les suposades declaracions formals del Déu dels textos bíblics que debiliten seriosament la sensibilitat moderna han de ser considerades com una prova que Déu no existeix. Per donar un exemple particularment notable, "Èxode", 22, 19: "Qui s'ofereix sacrificis als déus, fora de Jahveh, serà exterminat". Segons aquest text, al peu de la lletra, tots els musulmans i hindús haurien de ser exterminat També podem veure el text que diu: "... Però si el servidor declara: m'encanta el meu amo, la meva dona i els meus fills; No vull deixar lliurement, llavors el seu amo ... perfilarà l'orella amb un punxó i servirà per sempre. "," Èxode ", 21.5-6. O, també, aquest altre text: "Si algú ven la seva filla per a l'esclau ...", "Èxode", 21, 7. (He d'admetre que, de moltes maneres, l'Alcorà està més a prop de la sensibilitat moral moderna, especialment pel que fa a l'esclavitud i els problemes socials. L'Alcorà declara que un musulmà no pot tenir un altre musulmà en l'esclavitud).

   Davant l'existència d'un "geni malvat" o d'un Déu que cruelment va jugar amb els humans, he de confessar que no tinc arguments tan forts, sinó que també sembla una idea inconsistent.

La vostra Contribució s'utilitzarà per Millorar la calidad de la Traducció i olla Ser Que és un mostri Altres Usuaris de forma anònima

Contribueix

Tanca

Gràcies per la Vostra participació.

Filosofia. El Positivisme pretÚn caminar amb una sola cama.

quetgles | 25 Maig, 2014 09:15

   

   Filosofia. El Positivisme pretén caminar amb una sola cama.

 

 

     Dic que el Positivisme i el Neopositivisme (També denominat Filosofia Analítica) pretén caminar amb una sola cama en el sentit que no camina, que resta immòbil,  repetint la seva cantilena filosòfica.

 

     Els neopositivistes, donant per suposat que apliquen la lògica de manera rigorosa,  sostenen que la metafísica no és possible com a ciència; però això no és cap novetat filosòfica (En Hume  va demostrar la inconsistència de la metafísica fa més de dos segles).

 

   No de bades, la famosa obra d'En Wittgenstein es titulà Tractatus logico-philosophicus.

 

     Allò que no diuen les enciclopèdies ni els llibres de text:  Que En Wittgenstein alhora que escrivia el Tractatus estava turmentat per l'angoixa metafísica, angoixa de la qual no deia res.

 

    Tesi:  Ni les matemàtiques ni la lògica serveixen per aclarir conflictes humans d'origen sentimental.

 

    Tesi: Certament, la metafísica no és possible com a ciència, però els humans - i els neopositivistes inclosos - en totmoment es veuen contrets a resoldre intel·lectualment problemes de caràcter metafísic.

 

     Per exemple:  Els humans han de decidir personalment sobre l'existència de Déu, o han prendre  posició respecte a la valoració de l'Església catòlica.

 

    Aclariment:  Finalment va aparèixer el Diari secret d'En Wittgenstein. Allà confessa que era un fogonet encès (es lliurava sense aturador a la masturbació i a l'homosexualisme  promiscu).

 

     Tesi:  Als positivistes, en general, els falta una cama:  Tenen una formació intel·lectual molt pobre sobre la història i sobre la història de la filosofia (Per exemple En Popper).

 

   Podeu veure una argumentació en suport d'aquests enunciats al post La filosofia a l'abast.

 

 

 

 

    

Philosophy and religion without masks.

quetgles | 24 Maig, 2014 17:33

    

             Please  press the post Philosophy and religion without masks 

Philosophy. Where is North in 2014.

quetgles | 23 Maig, 2014 18:04

                               Philosophy. Where is North in 2014.
 
 
     Currently, positivism (also called logical positivism and analytical philosophy) is the dominant philosophy in Europe; dominant philosophy in the sense that social institutions to accommodate their basic statements , and the greater number of philosophers who declare positivists (See the plans ministries of education reflect a positivist approach). .
 
    According to analytic philosophy, metaphysics can not be a science , so that the task of philosophy should be limited to the precise boundary of the scientific language .
    
      Accordingly , the field of application of philosophy would have been reduced as a xagrí skin , so it should not subtracted intellectual authority in relation to the social and moral issues .
 
         On this issue , we see qualques thesis .
 
       Thesis: The philosophies , without exception , are serving a social project that corresponds to the will of a particular social class.
 
        Thesis: Being that historical societies are divided into classes of conflicting interests which means that there is an ongoing class struggle , class struggle manifests itself in the form of ideological war . That is, the ideological war is ongoing and affects all societies.
 
    Thesis: The dominant ideology in a state corresponding to the ideological interests of the dominant class .
    
      Thesis: In antiquity and the Middle Ages, the ideological war caused all religious movements ( religious movements that otherwise prevailed , were declared heretics and persecuted for power ) .
 
      Thesis: In relation to ideological war in the Middle Ages, the Catholic Church make use of philosophy to ensure orthodoxy ( Philosophia ancilla theologiae of that applied).
 
     Thesis: Since the fifth century , it remained clear what the function of philosophy : the function to avoid ideological dispersion within the Catholic Church (ie , ensuring ideological control of the whole Christian ecumene).
 
 
 
   Thesis: positivists and neo as soon as they have made ​​the statement about the impossibility of metaphysics as a science , not being to deal secretly with passion and metaphysical questions (you can see a display of the statement my hair Wittgenstein , philosophy, mysticism).
 
      Thesis: Objectively , positivism and positivism are some philosophies that seek to end the ideological war , which deny validity to the criticism of the churches and to the capitalist system (Hayek , Popper and the gang in the Mont Pelerin met Santiago de Chile, in 1971 , to support general Pinochet).
 
    
       Thesis: Certainly , as they say these philosophers , metaphysics is not possible as a science . But let say what role do the metaphysical ideas and ideological conflicts derived. What these theorists are hiding their own beliefs and their passions .
 
     Against the central thesis of logical positivism , see the thesis : All human beings - including philosophers - deployed a moral and social behavior that starts from feelings derived from the metaphysical ideas .
 
       Thesis: Humans are forced to make a personal decision about the ideas and beliefs that has been in the family and if within their social environment . And decisions about their own personal experiences . These decisions are based on arguments that are in the field of morals or metaphysics .
 
   Thesis: Philosophy Philosophers do not know how to love , but driven by a passion, an objective moral society.
 
 
     You should know :  Wittgenstein was tormented by sexual passion ( I'm a lit stove , confesses her secret diary ) , failed in

their attempts to prevent masturbation . For more complication , a young homosexual who fell often promiscuous practices .
 
   Wittgenstein was also tormented by moral and religious concerns . For years, always carried with him the book of the Gospel Tolstoy , work that provides the path to secular sainthood .
 
   Thesis: positivism ( various positivism ) is the service of the ruling class .
   On one side fails to critique the capitalist system and, on the other hand , prevents the analysis of the sacred books , religious dogmas , morals and practices of the church.
 
 
 
      You have to know that social elites and political Yankees proclaim their allegiance to the Lutheran or Calvinist churches sign ( Mostly , the Methodist Church ) . Not in vain the presidents elected in speech making the presidency, proclaiming their loyalty to the founding fathers of the nation ( Refer to the Mayflower settlers , who emigrated from England and the Netherlands with the aim of creating a fully Calvinist society ) .
 
     You have to know that the Queen of England is the formal head of the Anglican Church .
 
     To be considered , as guidance : Karl Popper , one of the greatest philosophers laureates , in his book The Open Society and its enemies, the company argues that open countries are '' free enterprise '' and its enemies are fascists ( Nazis ) and Communists, in formation that puts them together .
 
     To consider: Popper , while assigned to the logical positivism is not writing a book arguing on moral and social issues , similar to other non- positivist thinkers .
 
     
    It is likely that many people are concerned by the lack of a philosophical reference is a solid foundation for a society liberated from capitalism .
   Perhaps even many workers consider that the thought of Karl Marx is a valid way to access a society of free and equal.
 
    On this issue we see qualques thesis .
 
 
     For thousands of years, societies of Europe were agrarian societies dominated by the aristocracy , the class of large landowners who reserved the military and political power . Ideological control was monopolized by the Catholic Church, the service of the aristocracy.
 
        Thesis should be understood , therefore, that during this long period there was no significant change in the official philosophical discourse . For over a thousand years , these societies were governed by moral and social norms were based on a unique philosophy.
 
    Thesis: With respect to the Middle Ages, to mention a whole string of philosophers , as do textbooks is a hoax , a hoax . The philosophers were supposed legions of monks or theologians departed not a shred of philosophy Roman official ( Agustinista until the thirteenth century Thomist , from the thirteenth century Thomist , but , yes, without denying philosophy N'Agustí of Hippo .)
 
    Thesis: The great social movements of that era were made in the name of religion , and could not be otherwise .
 
    Regarding this statement , you should know that the wider social movement of historic significance was carried out in the seventh century in the name of Islam, the new religion created by Muhammad (or , more accurately , by the broad masses Arabic ) .
     In relation to social movements in Christian Europe , is to highlight the Cathar religious movement in Aquitaine . Declared heretical , was settled by force .
 
    But Rome could not crush the movement promoted by Martin Luther .
 
        Thesis: Martin Luther promoted the first great revolution of modernity.
 
      Thesis: There were philosophers reformers (who advocated the reform of the Catholic Church ) who initiated the great social movement . Reformism of the most influential of them all , N'Erasme Rotterdam did not go beyond the circles of Catholic theologians and people cultivated .
 
      Highlights: N'Erasme eventually opposed the reforms of Martin Luther and allied with reactionary .
 
      A highlight : Were the ideas of Martin Luther that shifted Europe. The ideas of contemporary philosophers do not move anything.
 
     What shows how the broad masses when they are looking for an instrument for social change , fundamental thesis : Were the various classes of the Germanic areas availing Martin Luther to break free from the despotism of Rome .
     Located in another geographical area (Italy , for example) , Martin Luther posted his 95 theses were without almost nobody noticed, we suppose .
    It was the German aristocracy who earned Martin Luther . With the moral discourse of the prophet , the German princes were considered to have authorized their armies against the Emperor ( Carles ) and the Church.
      The small aristocracy and the bourgeoisie of the cities spread all over the Lutheran ideology . And the broad masses of peasants believed ( wrongly ) that it was time the seualliberament .
 
       Insisting : Martin Luther had a great intellectual capacity and dialectic , but it had this great capacity avail located in another geographical area. Social classes were the sisters who threw in their revolution against using the figure of Martin Luther .
 
       You can see a deepening of this issue on the website Martin Luther liberator .
 
 
      Returning to approach the need of a philosophy or ideology can unite the will of the broad masses must make some clarifications .
 
     For decades, revolutionary movements in most of the world were inspired by Marxism , social ideology used as reference .
 
      For example : For decades , the Communist parties of France and Italy had managed to bring together the broad working masses of large industrial areas ( in Catalonia Principality PSUC was hegemonic formation ) . From the 70s , accelerated loss of confidence of broad working masses . The growing information on the social and economic failure of the Soviet Union was the main cause of the ruin of the communist parties of Western Europe . The collapse of the Soviet Union in 1990 meant the confirmation of failure socialist ( communist ) .
 
      Moreover, socialist parties have stopped proposing alternatives to capitalism , so that support intellectual '' the free market economy .''
 
    You can also note the failure of European attempts to reconstruct non-Marxist revolutionary working groups ( as in the case of the anarchist formations ) .
 
     Started the new century , it is clear that no new proposals for an alternative to capitalism , or new leaders capable of mobilizing the working people against the plunder .
 
      Seen from Europe, it would seem that the working classes waits a long journey through the desert . But we must see that this pessimistic view is ethnocentric . The reality in the world as a whole is quite another . Let's see it.
 
        Means '' Western '' with the defeat of the USSR side of euphoria gave buried by the communist experience . It was the '' end of history '' , announced with fanfare by Francis Fukuyama .
      But Fukuyama 40,000 economists '' Western '' wandered . They closed their eyes to the new phenomenon which disrupts the world: the development of the Asian giant , China.
 
      While socialism in the Soviet Union was collapsing , the socialist model of China ( socialism with Chinese characteristics Deng Xiaobing ) displayed exorbitant economic growth . In 35 years, China has gone from being an underdeveloped agrarian society to an industrial society was . '' It has become the workshop of the world .''
 
     You should know : For 35 years , the rate of growth of the Chinese economy has remained the highest in the world ( around 10 %).
     Should know : Since the beginning of the century, China has become the world's first industrial power , well above the United States.
 
     You should know : The capacity building of China is something never seen before . In 35 years , 400 million people are now living in the new ultramodern skyscrapers that make up the landscape of Chinese megacities .
 
      You should know : The standard of living of the Chinese working class has grown at a rate parallel to the national GDP (ie , multiplied 35 times).
   
       In my post China , civilization vertical ( 1 and 2) explain in detail how this was possible deployment in China as extraordinary .
 
     Phrase socialism with Chinese characteristics , expressed by Deng Xiaobing , we extract the deep sense that moved the will of the broad masses of Chinese . Socialism , referring to the desire socialist ( socialism under the leadership of the CPC ); with Chinese characteristics , in the sense that the Chinese have taken several classes the desire to build a powerful Chinese state .
 
    To understand the particular history of contemporary China must know : that the workers were not big cities ( where there was the greatest concentration of industry ) who formed battalions of the People's Liberation Army of Mao Zedong , but the broad peasant masses . Challenging the direction CCP , 1931 , Mao deployed its strategy , according to which the class of farmers should be the basis of the revolution ( Indeed, as predicted Mao , revolutionary workers' organizations in Shanghai and Guangzhou were annihilated government ) .
 
        And you should know that the broad masses of Chinese ( the different social sectors ) remained traumatized and marked by oppression suffered by the great powers (Russia , England, America , Germany, France and Japan ) to throughout the nineteenth and twentieth centuries ( particularly criminal was the attempt to dismember China and Japan to annex territories ) .
    In response to the genocidal practices of the occupants , the Chinese nation created and deployed two major nationalist , the Chinese Nationalist Party ( Kuomintang ) and the Chinese Communist Party , no other political alternative .
           
    You have to know that those Chinese peasants while fighting against the army of Chiang Kai -shek against the Japanese army and , following Mao's revolutionary program of reform : to requisition land of feudal lords and do distribution among the peasants .
 
   What has to do with the history of Chinese philosophy ? , You may wonder readers .
 
        Answer: It has to do with the philosophy that the social and economic success of China sends a message to the world by making it clear that Marxism in the Chinese way is the alternative to the capitalist system .
 
     
      Indeed , sends the message to the world that China is the core fundamental thesis , which holds that the North 2014 is determined by the orientation given the large Asian nation .
 
      Detailing the issue : 1) economic growth ( and growth in all social orders ) in China has surpassed the U.S. for the past 36 years. 2) Xiaobing reform has not weakened at all the socialist structure of society ( The CCP has more than eighty million members ) . 3) The bank and the largest industrial companies continue socialized . 4) the broad masses of Chinese feel they own the development of the nation. 5) The broad masses have personally experienced the profound social revolution : 's been living in a backward agrarian society into an industrial society for highly specialized . 6) As an indicator : The Chinese society has as four times more engineers than the United States. 7) The rate of unemployment in China is one of the lowest in the world ( is between 4 and 5%). 8) Do not know if it's due to Confucianism , but the fact is that the Chinese share of the prison population is seven times lower than the U.S. ( 118-737 per 100,000 people, respectively).
 
         China today has become clear that socialism ( Deng model , at least ) than capitalism in almost all social orders . And why is a guide to the North in 2014. Should assume that the broad masses of workers around the world , including the imperial nations have seen Chinese society as a model to imitate .
 
      But there is another consideration that is crucial . Since the beginning of the century, China has become the world's first industrial power . And, according to the OECD, is the world's largest economy in 2016.
 
      Thesis: Once China becomes a world power , it must be assumed that the reactionary and imperialist countries ( USA, England, France, mainly ) will have a major difficulty curb social demands of their masses workers .
 
    Although China remains the principle of non-intervention in the internal affairs of nations (which is practiced so far) , why not cease to be effective its positioning with respect to international conflicts ( like , for example, China is has been opposed to the Yankee military policy against Syria , and has also increased its purchases of Iranian oil , thus weakening the sanctions illegal imposed against Iran by the U.S. ) .
 
      Thesis: We assume that once China has become the first major world power , the mainstream of the broad masses moving towards a world socialist ( This will be your north , hopefully ) .
 
     It is unthinkable that in Catalonia became the Principality to give a dispersion of forces working as happened in 1936-37 so that the formations were divided against ERC CNT and the anarchists , PSUC (then Stalin ) , the POUM ( trotsquista ) , and other smaller groups .

Metaphysics. Kant. Men and dogs.

quetgles | 23 Maig, 2014 09:47

                              Metaphysics. Kant. Men and dogs.
          According Immanuel Kant , time and space are innate ideas of man. And consequently, the phenomenon ( sensory impressions ) phenomena are a product determined by the ideas of time and space of humans.

     The Kantian a priori seemed irrefutable : No human eye there are no visual sensations . And no innate ideas of time and space , not be possible , the sensations .
   It seemed perfect, if not leaving aside the fact that animals mostly have feelings too . Deduce that dogs should also create the phenomena and, therefore, would have innate ideas of space and time. Dogs , but the flies , for example . So, one could argue that the flies have innate ideas of time and space, and that these innate ideas of flies are superior to humans , since, as we know, the eye of the fly is very more accurate than the human eye.
    
      The Kantian would be amazed by the fact that the phenomena of dogs and flies seem to coincide with those of humans. It seems that humans and animals are the same calculations on the experimental time and space .
    That's right: the impression that dogs and flies have no moral problems , and they do not believe in God.

Catalunya i la Xina, R˙ssia i l'Iran. 20 tesis.

quetgles | 21 Maig, 2014 20:03

    

  

 

               

 

                       Catalunya i la Xina, Rússia i l'Iran.   20 tesis.

 

 

        Proemi.

 

   Per a la independència de Catalunya cal desfer-se de la ideologia neoliberal predominant. 

 

 

       Catalunya s'ha d'entendre com a Catalunya Plena, és a dir, Sencera; o sigui, de Salses  a Guardamar i de Fraga a Maó.

 

     La ideologia neoliberal és la promoguda per CIU durant dècades, i la ideologia declarada com a pròpia pel govern de la Generalitat de N'Artur Mas.

 

   Per entendre'ns, amb l'expressió ''ideologia neoliberal'' em vull referir a la ideologia que és al servei del sistema de domini capitalista mundial, sistema de domini que està encapçalat pels Estats Units.

 

    Per entendre'ns, els grans mitjans mediàtics dels EUA i d'Europa són al servei del sistema capitalista neoliberal. Són mitjans propietat de les corporacions capitalistes (o dels magnats) o bé són mitjans dependents de l'Administració.

 

   Durant dècades, les amples masses catalanes han  hagut de suportar la propaganda dels mitjans d'Espanya i de França. Per altra banda, els mitjans en llengua catalana, majoritàriament,  són al servei dels governs autonòmics (Per descomptat, també hi ha els mitjans catalans dissidents, mitjans que, fins ara, no ha aconseguit posar en crisi el discurs neoliberal a Catalunya (Sencera).

 

     Actualment, i de fa uns pocs anys, s'ha produït un salt qualitatiu de l'accés a Internet de les amples masses de tot el món, accés a Internet a la recerca d'informació.

 

   Des de fa uns pocs anys, ha sorgit poderosos mitjans ''no occidentals'' que ofereixen informació  diferent de la dels mitjans ''occidentals'', des d'un altre punt de vista. Els internautes catalans tenen a l'abast tan La Vanguardia com Russia Today, posem per cas.

 

   Els grans mitjans ''no occidentals'' fan edicions digitals en llengua anglesa a fi d'arribar a tota la població mundial.

   Per posar un exemple destacat:  al 2007, la República Islàmica de l'Iran va crear el canal Press TV   que emet en anglès (i en altres llengües) les 24 hores del dia.  La creixent presència de Press TV a les regions ''d'Occident'' va inquietar els governs europeus  i el dels EUA, fins al punt que, al juliol del 2013,  Washington i Londres decidiren retirar el servei dels satèl·lits europeus a Press TV  i a altres canals iranians.  Malgrat tot, Teheran ha aconseguit contractar el servei d'altres servidors, de manera que els canals iranians són a l'abast d'Europa i dels EUA.

 

     Els catalans continuen embolcallats amb una xarxa ideològica reaccionària. Tot i que  s'han deslligat parcialment de l'espanyolisme imperant, els catalans continuen sotmesos a la pressió dels instruments ideològics controlats per l'Estat i per les corporacions capitalistes i per les multinacionals ianquis (Basta veure la omnipotència de les distribuïdores de cinema ianquis; més del 90 % de les pel·lícules vistes a Catalunya són nord-americanes).

 

     Fets aquests aclariments generals, passaré a exposar una bateria de tesis que contradiuen l'esquema bàsic de la ideologia capitalista dominant.  És possible que qualcuns d'aquestes tesis sorprenguin al lector català, però precisament aquesta és la meva intenció, incitar a la revisió de llocs comuns ideològics que duen la marca de l'Imperi. Allò que pretenc amb aquest escrit és que el lector investigui pel seu compte les qüestions plantejades als informes que acompanyen les meves tesis ; és una mena de convit a la investigació.

 

  

     Els economistes portaveus del capitalisme repeteixen (juntament amb la teoria de ''la mà d'obra barata xinesa'') incansablement que l'èxit econòmic de la Xina és  degut a l'adopció del sistema capitalista per part de la nació asiàtica.  En contra d'aquesta manefleria, vegeu la tesi que segueix.

 

    Tesi: L'inaudit desplegament econòmic (al voltant del dos dígits) de la Xina al llarg de tres dècades és una conseqüència de l'aplicació del ''socialisme a la manera xinesa'', segons l'ideari del líder Deng Xiaobing.

 

      Tesi: El programa polític d'En Deng Xiaobing allò que pretén (i que ha portat a terme) és la utilització del recursos que ofereixen les corporacions capitalistes per tal d'accelerar el bastiment de la societat comunista xinesa.

 

     Allò que s'ha de saber:  Les multinacionals i la multitud d'empreses nacionals xineses que s'han desplegat al país asiàtic ha fet possible el gran salt endavant de la Xina, però de la Xina comunista i no de la Xina capitalista.

 

   En contra dels supòsits dels teòrics capitalistes, el desplegament de l'economia xinesa no ha significat cap avantatge pel capitalisme, sinó tot el contrari.  Al moment present, l'auge de la Xina es vist com a la principal amenaça a Wall Street. I el creixement industrial xinès és paral·lel al decreixement del dels Estats Units.

 

    Tesi: La decadència industrial ''occidental'' és una conseqüència de la pràctica financera del capitalisme.

 

    Tesi:  S'ha de subratllar que, juntament amb la Xina, Rússia i l'Iran porten a terme una pràctica econòmica que contradiu la pràctica essencial de les corporacions capitalistes.

 

     La Xina, en tot moment, fa palesa la inspiració socialista dels plans quinquennals elaborats pel PCX.

 

    Tesi: S'ha de saber:  La República Islàmica de l'Iran, des de la seva creació, ha mantingut una posició crítica radical contra el capitalisme i contra les pràctiques econòmiques de les potències  occidentals.

 

    S'ha de saber:  El sistema social i polític de l'Iran, en propietat, s'acosta al dels països d'economia socialitzada.  L'Iran  manté efectiva la declaració de que les riqueses del subsòl són propietat de l'Estat, i, igualment, la banca i les empreses més grans són estatals (així succeeix respecte a les empreses de petroli i de gas, les quals produeixen la major porció del PIB de l'Estat). Per altre costat, la República islàmica manté una organització social i política semblant a la dels països de règim socialista.

 

    S'ha de saber: Actualment, amb una població de 80 milions d'habitants,  l'Iran és una gran potència en recursos naturals, però també en indústria, en ciència i en tecnologia. Es pot constatar que l'Iran té una de les taxes més altes de creixement urbà del món. I com a indicador del seu creixement industrial,  l'Iran supera (al 2013) al Regne Unit i a l'Estat espanyol en producció d'acer (Vegeu la web List of countries by steel production).

 

   

 

 

   Tesi: S'ha de saber: Amb l'arribada d'En Vladímir Putin a la presidència  de la Federació Russa, Rússia va recuperar element essencials propis dels sistemes socialistes (La premsa capitalista ho denomina com a ''capitalisme d'Estat''). Així, de manera semblant a la de la Unió Soviètica, els recursos naturals de la nació són propietat de l'Estat, i són estatals les grandioses empreses que administren  aquests recursos. Així mateix, la banca i les grans finances són sota el control de l'Administració de l'Estat. En el mateix sentit,  han tornat a ser competència de l'Estat les grans empreses industrials, en especial les dedicades la producció d'armament, les drassanes, les aero-espacials, així com les d'alta tecnologia (Vegeu la web Russian economy since fall of Soviet Union.).

 

 

   Tesi: Durant la crisi que sacseja el món capitalista, els tres Estats (la Xina, Rússia i l'Iran) han continuat la seva expansió industrial i econòmica.

 

   Tesi: S'ha de saber:  la crisi industrial profunda i irreversible que pateix els Estats Units es va iniciar  als anys 70.

 

   Tesi: S'ha de saber: Actualment, en relació a la indústria pesada, els Estats Units són com un nan en comparació amb la Xina; la Xina produeix més de vuit vegades més que els EUA. 

    

   S'ha de saber: la Xina, des de 1978, l'Iran, des de 1989, i Rússia, des de l'any 2000, han seguit una forta expansió en tots els ordres.

 

   S'ha de saber: Per descomptat, les classes treballadores de tots tres països han tingut un creixement del nivell de benestar paral·lel al del nivell de l'economia. I, viceversa, les amples masses dels països capitalistes, espantades, han vist de quina manera es desintegrava el seu suposat benestar social.

 

     S'ha de saber: Fa poc han aparegut revisions i previsions sobre l'economia mundial que diuen que, en realitat, la Xina serà la major economia mundial enguany, a 2014.  Vegeu la web La Xina ocupa el primer lloc . Allò que importa destacar és que, des de principis de segle, la Xina és el principal agent que fa moure l'economia global.

 

   S'ha de saber: La Xina esdevingué la primera potència financera del món. La banca xinesa és la més gran del globus. L'ICBC, el Banc Industrial i Comercial de la Xina, de propietat estatal, és el major banc del món.

 

    S'ha de saber:   De fet, l'ICBC desplega una activitat financera equivalent i alternativa a la del FMI, activitat que és present a la major part de països de l'Àsia, l'Àfrica i l'Amèrica llatina.

 

   Com a indicador del canvi de poders:  A finals del segle XIX, era Anglaterra la que la que finançava i construïa les línies de ferrocarril de l'Àfrica oriental; actualment, és la Xina la que finança i construeix el nou ferrocarril que va de Nairobi a Mombasa, nova línia ràpida que, segons el projecte, s'ha d'allargar per a donar abast a Rwanda, Burundi, Uganda i Sudan.

 

    Com a indicador del canvi de poders: Fa cent anys, els Estats Units finançaren i construïren el canal de Panamà; a finals del 2014, serà la Xina (i Rússia hi participarà) la que ha de finançar (amb 50.000 milions dòlars) i construir el canal de Nicaragua, canal que, segons el projecte, farà obsolet el de Panamà.

 

   Es pot constatar:  Des dels anys 90, les principals inversions financeres de Washington són de caràcter militar (Ha de finançar unes  20.000 bases militars a l'interior dels EUA i unes mil bases militars a l'estranger).

 

   Es pot constatar: Fora dels projectes relacionats amb activitats militars, el govern dels EUA és molt reservat.  Les grans inversions de caràcter comercial o social són fetes per les multinacionals nord-americanes.

 

    Com es sabut, el pressupost militar dels Estats Units és més gran que la suma de pressupostos militars de les grans potències. I la despesa militar de la Xina és unes quatre vegades inferior a la dels EUA.

 

    Respecte d'això, podeu veure el següent enunciat que sosté que la suposada superioritat militar ianqui és exagerada.

 

   Tesi:  La diferència entre el pressupost de defensa dels EUA i el de la Xina (oficialment, per al 2014,  526.000 milions de dòlars i 131.000 milions, respectivament) no representa les reals inversions que determinen el creixement del poder militar.

   Una part important del pressupost militar ianqui va destinat a despeses que no incrementen la capacitat militar dels EUA, i, en conseqüència, s'ha de suposar que es redueix la diferencia de nivell de la despesa militar entre les dues grans potències. Podeu veure la web  Pressupost militar de la Xina).

 

 

  Com a confirmació de la tesi:  Les despeses de la guerra de l'Iraq (2003) i de l'Afganistan van abastar la xifra 1.3 trilions de dòlars (Podeu veure la web de CNN Report: Tab for 'War on terrorism' tops $1 trillion - CNN.com). Per descomptat, aquestes despeses de guerra (incloses als pressupostos) foren nul·les respecte a la capacitat militar de l'exèrcit.

 

    De manera semblant, les despeses aprovades pel Congrés dels EUA en funció del manteniment de bases militars de l'exèrcit nord-americà a l'estranger són una mostra de l'enorme potencialitat bèl·lica del Pentàgon, però no determinen un increment del poder militar ianqui.

   O sigui, l'establiment d'una nova base militar representa un augment de la capacitat bèl·lica de l'exèrcit dels EUA, però la despesa anual pel manteniment de la base militar no representa un increment de poder.  Per tant, la despesa anual pel manteniment del miler de bases militars a l'estranger (despesa que és inclosa al pressupost de defensa) no representa un increment del poder militar.

     Com a variant, a manera d'incís:  La despesa per a la investigació d'alta tecnologia militar inclosa al pressupost de defensa determina el nivell del poder militar d'un país. I aquesta despesa se suposa que provoca un augment del poder militar, un augment anual continu.

   No se sap quines són les inversions concretes fetes a l'àmbit d'investigació en tecnologia militar, però  els experts coincideixen a l'hora de considerar que la Xina ha fet un salt en alta tecnologia militar de  manera que posa en crisi l'estratègia militar nord-americana.  Tres legisladors nord-americans del Comitè de Serveis Armats ho expressaven dient: "Mentre que ronda rere ronda de retallades de la defensa han eliminat l'avantatge tecnològica dels Estats Units en la seva part posterior, els països competidors xinesos i altres empenyen cap a la paritat militar amb els Estats Units, i en alguns casos, com en aquest, que semblen estar saltant per davant de nosaltres''.
 (Podeu veure més informació a la web El míssil hipersònic xinès o, també, amb imatges,  a chinese hypersonic missile).

 

 

    Tesi: Si als darrers anys la Xina ha sigut capaç d'igualar-se als EUA en relació a l'alta tecnologia militar, s'ha d'arribar a la conclusió que el ritme de creixement tecnològic del país asiàtic avança més ràpidament que el dels Estats Units (Vegeu la web Xina llança Lunar sonda Chang'i-3 - informe especial - English.news.cn. Vegeu també la web La Xina a punt d'esdevenir el major mercat mundial de robots.) .

  

    Tal com afirmen molts de comentaristes crítics, s'ha de suposar que l'elit dominant ianqui (neocon i pro-sionista), al veure s'afeblia la seva l'hegemonia econòmica mundial,  va desplegar una estratègia de guerra secreta bruta amb l'objectiu de danyar les economies dels països  competidors. Tan és així que, actualment, els EUA ha esdevingut un Estat policíac i un Estat que fa de policia mundial, de manera que no hi ha cap racó del món lliure de la vigilància de Washington, tal com  mostrà l'escàndol del cas Snowden. 

 

    Les guerres promogudes directament per Washington (les del Vietnam, l'Iraq, l'Afganistan) han produït la ruïna de l'erari nord-americà, però, a més a més, aquestes guerres han sigut un fracàs militar.  Al Vietnam, l'exèrcit nord-americà fou derrotat pel Vietcong; a l'Afganistan, al cap d'onze anys de guerra, l'exèrcit dels EUA no ha aconseguit liquidar la resistència dels talibans; i, respecte a l'Iraq, per iniciativa del trio de les Açores (En Bush, En Blair i N'Aznar), els EUA va desfermar  una guerra ''idiota'': Després de la ''victòria'', en lloc de pau,  van seguir vuit anys de guerra contra la insurgència  i vuit anys de guerra civil entre xiïtes i sunnites; guerra ''idiota'': l'Iraq no ha esdevingut una democràcia aliada amb els EUA, sinó que el govern (xiïta) de Bagdad ha estret els llaços amb l'Iran (un dels ''eixos del mal'', segons En George Bush).    

      Hem de suposar que la nova Administració Obama  va decidir evitar aquestes males pràctiques de guerra oberta heretades de l'època d'En Bush.  Es pot veure que el president Barack Obama ha evitat moure guerres obertes. Però, com a contrapartida, N'Obama s'ha llançat pel precipici de la pràctica contínua de la guerra secreta. 

 

       La pràctica més comuna de guerra secreta per part de Washington consisteix en intervenir militarment a un país però sense declaració de guerra i sense la participació de l'exèrcit nord-americà.

    L'actual guerra de Síria seria el cas més escandalós de guerra se secreta. Cas escandalós perquè s'ha fet evident i de domini públic que la guerra respon a una estratègia de Washington. Valent-se del compromís de qualques Estats vassalls  de la regió (l'Aràbia Saudita, Qatar, Turquia i Jordània), Washington és l'autor real  del reclutament de    i de la provisió d'armament.  I encara més:  els EUA no han dubtat a l'hora d'utilitzar com a agents de la guerra a organitzacions de l'extremisme islàmic com és el cas d'Al Qaida.

 

     La pràctica canalla de la guerra secreta ja era prou usada en èpoques anteriors, però N'Obama la va intensificar notablement, fins al punt que ha esdevingut guerra permanent.

 Sembla que la CIA ha esdevingut l'agència d'intel·ligència encarregada de portar a terme tot tipus de guerres secretes.

 

   Per  a subratllar:  L'assassinat per mitjà dels drones (avions no tripulats) ja es feia a l'època d'En Bush, però amb N'Obama l'ús dels drones s'ha multiplicat.

       

 

   Tesi: La pràctica contínua de la guerra secreta de l'Administració Obama és un intent desesperat de reforçar l'autoritat de l'Imperi.

 

      Nombrosos països han reforçat la seva autonomia i no segueixen l'estratègia política mundial dissenyada per Washington. Molts d'aquests països han fet un notable desplegament econòmic i social. Els EUA, en canvi, des dels anys 60, arrossega un procés de decadència (Vegeu el meu escrit  Els EUA i el Regne Unit es desindustrialitzen, l'Iran s'industrialitza. La resolució del misteri.) .

 

     Per entendre la cosa:  la Xina ha esdevingut el principal soci comercial de la majoria de països de l'Àfrica. Mentre Pequín pacta grans projectes de caràcter econòmic amb aquests països, Washington els ofereix principalment propostes de caràcter militar. 

 

     Per entendre la cosa:  Al 2011, Líbia tenia el nivell de vida més alt de l'Àfrica. Tenia grans projectes pel desenvolupament. La Xina era el major soci comercial. Més d'un centenar  d'empreses xineses eren presents a Líbia. L'anorreament del règim de Gaddafi va significar una catàstrofe per a les empreses xineses (30.000 obrers xinesos foren embarcats al port de Trípoli).

 

 

    Tesi: Per tal de compensar la seva incompetència econòmica,  el govern de N'Obama recorre a pràctiques extraeconòmiques per aconseguir objectius econòmics que no podria abastar d'altra manera.

 

    Tornant a la qüestió de la cursa d'armament.

 

    Mentre el president Obama parlava de promoure la pau i d'avançar en els plans de desarmament, de fet, el Congrés aprovava un pressupost de defensa semblant als dels anys de la II Guerra, pressupost que incloïa cars programes de desplegament d'alta tecnologia militar. 

 

    El discurs hipòcrita de Washington no ha enganyat a ningú.

 

     Tesi: S'ha d'entendre que l'increment del pressupost de defensa de Rússia i de la Xina és una resposta obligada a la política militarista dels EUA.

 

    S'ha de saber:  La indústria de guerra russa és la segona del món darrera la nord-americana, però de manera que quasi van igualades. Podeu veure la web EEUU y Rusia, los mayores exportadores de armas 2009-2013 | Defensa | RIA Novosti.

 

     Arribats aquí, és probable que el lector faci aquesta pregunta:  I què hi té que veure Catalunya respecte del la confrontació que s'ha exposat?

 

     Tesi (a manera de resposta): Catalunya, així com la resta de nacions del món, encara que no vulgui, és afectada de manera decisiva pel procés de canvi de la geopolítica global.

 

    Tesi: Rússia, la Xina, l'Iran són els impulsors de la construcció d'un món multilateral (un món alliberat del domini criminal dels Estats Units i de les potències imperialistes). Però nombrosos països fan costat, en graus diversos, al projecte democràtic (Cal esmentar grans potències com són l'Índia i el Brasil).

 

    Tesi: Fins ara, les classes treballadores catalanes no s'ha revoltat contra el projecte neoliberal europeu.

 

   Tesi: a excepció de la CUP, els partits d'esquerra catalans no s'han atrevit a denunciar l'activitat criminal de l'Imperi.

 

    Tesi: Per descomptat, els grans mitjans catalans es mostren eficients al servei dels interessos de l'Imperi.

 

       En aquestes circumstàncies, el projecte sobiranista de Catalunya-Principat és més aviat una il·lusió  (Vegeu el meu escrit  La independència de Catalunya Sencera.).

 

<

Catalunya i la Xina, R˙ssia i l'Iran. 20 tesis.

quetgles | 21 Maig, 2014 19:14

  

 

                    Catalunya i la Xina, Rússia i l'Iran.   20 tesis.

     Proemi.

 

   Per a la independència de Catalunya cal desfer-se de la ideologia neoliberal predominant. 

 

 

       Catalunya s'ha d'entendre com a Catalunya Plena, és a dir, Sencera; o sigui, de Salses  a Guardamar i de Fraga a Maó.

 

     La ideologia neoliberal és la promoguda per CIU durant dècades, i la ideologia declarada com a pròpia pel govern de la Generalitat de N'Artur Mas.

 

   Per entendre'ns, amb l'expressió ''ideologia neoliberal'' em vull referir a la ideologia que és al servei del sistema de domini capitalista mundial, sistema de domini que està encapçalat pels Estats Units.

 

    Per entendre'ns, els grans mitjans mediàtics dels EUA i d'Europa són al servei del sistema capitalista neoliberal. Són mitjans propietat de les corporacions capitalistes (o dels magnats) o bé són mitjans dependents de l'Administració.

 

   Durant dècades, les amples masses catalanes han  hagut de suportar la propaganda dels mitjans d'Espanya i de França. Per altra banda, els mitjans en llengua catalana, majoritàriament,  són al servei dels governs autonòmics (Per descomptat, també hi ha els mitjans catalans dissidents, mitjans que, fins ara, no ha aconseguit posar en crisi el discurs neoliberal a Catalunya (Sencera).

 

     Actualment, i de fa uns pocs anys, s'ha produït un salt qualitatiu de l'accés a Internet de les amples masses de tot el món, accés a Internet a la recerca d'informació.

 

   Des de fa uns pocs anys, ha sorgit poderosos mitjans ''no occidentals'' que ofereixen informació  diferent de la dels mitjans ''occidentals'', des d'un altre punt de vista. Els internautes catalans tenen a l'abast tan La Vanguardia com Russia Today, posem per cas.

 

   Els grans mitjans ''no occidentals'' fan edicions digitals en llengua anglesa a fi d'arribar a tota la població mundial.

   Per posar un exemple destacat:  al 2007, la República Islàmica de l'Iran va crear el canal Press TV   que emet en anglès (i en altres llengües) les 24 hores del dia.  La creixent presència de Press TV a les regions ''d'Occident'' va inquietar els governs europeus  i el dels EUA, fins al punt que, al juliol del 2013,  Washington i Londres decidiren retirar el servei dels satèl·lits europeus a Press TV  i a altres canals iranians.  Malgrat tot, Teheran ha aconseguit contractar el servei d'altres servidors, de manera que els canals iranians són a l'abast d'Europa i dels EUA.

 

     Els catalans continuen embolcallats amb una xarxa ideològica reaccionària. Tot i que  s'han deslligat parcialment de l'espanyolisme imperant, els catalans continuen sotmesos a la pressió dels instruments ideològics controlats per l'Estat i per les corporacions capitalistes i per les multinacionals ianquis (Basta veure la omnipotència de les distribuïdores de cinema ianquis; més del 90 % de les pel·lícules vistes a Catalunya són nord-americanes).

 

     Fets aquests aclariments generals, passaré a exposar una bateria de tesis que contradiuen l'esquema bàsic de la ideologia capitalista dominant.  És possible que qualcuns d'aquestes tesis sorprenguin al lector català, però precisament aquesta és la meva intenció, incitar a la revisió de llocs comuns ideològics que duen la marca de l'Imperi. Allò que pretenc amb aquest escrit és que el lector investigui pel seu compte les qüestions plantejades als informes que acompanyen les meves tesis ; és una mena de convit a la investigació.

 

  

     Els economistes portaveus del capitalisme repeteixen (juntament amb la teoria de ''la mà d'obra barata xinesa'') incansablement que l'èxit econòmic de la Xina és  degut a l'adopció del sistema capitalista per part de la nació asiàtica.  En contra d'aquesta manefleria, vegeu la tesi que segueix.

 

    Tesi: L'inaudit desplegament econòmic (al voltant del dos dígits) de la Xina al llarg de tres dècades és una conseqüència de l'aplicació del ''socialisme a la manera xinesa'', segons l'ideari del líder Deng Xiaobing.

 

      Tesi: El programa polític d'En Deng Xiaobing allò que pretén (i que ha portat a terme) és la utilització del recursos que ofereixen les corporacions capitalistes per tal d'accelerar el bastiment de la societat comunista xinesa.

 

     Allò que s'ha de saber:  Les multinacionals i la multitud d'empreses nacionals xineses que s'han desplegat al país asiàtic ha fet possible el gran salt endavant de la Xina, però de la Xina comunista i no de la Xina capitalista.

 

   En contra dels supòsits dels teòrics capitalistes, el desplegament de l'economia xinesa no ha significat cap avantatge pel capitalisme, sinó tot el contrari.  Al moment present, l'auge de la Xina es vist com a la principal amenaça a Wall Street. I el creixement industrial xinès és paral·lel al decreixement del dels Estats Units.

 

    Tesi: La decadència industrial ''occidental'' és una conseqüència de la pràctica financera del capitalisme.

 

    Tesi:  S'ha de subratllar que, juntament amb la Xina, Rússia i l'Iran porten a terme una pràctica econòmica que contradiu la pràctica essencial de les corporacions capitalistes.

 

     La Xina, en tot moment, fa palesa la inspiració socialista dels plans quinquennals elaborats pel PCX.

 

    Tesi: S'ha de saber:  La República Islàmica de l'Iran, des de la seva creació, ha mantingut una posició crítica radical contra el capitalisme i contra les pràctiques econòmiques de les potències  occidentals.

 

    S'ha de saber:  El sistema social i polític de l'Iran, en propietat, s'acosta al dels països d'economia socialitzada.  L'Iran  manté efectiva la declaració de que les riqueses del subsòl són propietat de l'Estat, i, igualment, la banca i les empreses més grans són estatals (així succeeix respecte a les empreses de petroli i de gas, les quals produeixen la major porció del PIB de l'Estat). Per altre costat, la República islàmica manté una organització social i política semblant a la dels països de règim socialista.

 

    S'ha de saber: Actualment, amb una població de 80 milions d'habitants,  l'Iran és una gran potència en recursos naturals, però també en indústria, en ciència i en tecnologia. Es pot constatar que l'Iran té una de les taxes més altes de creixement urbà del món. I com a indicador del seu creixement industrial,  l'Iran supera (al 2013) al Regne Unit i a l'Estat espanyol en producció d'acer.

 

   

 

 

   Tesi: S'ha de saber: Amb l'arribada d'En Vladímir Putin a la presidència  de la Federació Russa, Rússia va recuperar element essencials propis dels sistemes socialistes (La premsa capitalista ho denomina com a ''capitalisme d'Estat''). Així, de manera semblant a la de la Unió Soviètica, els recursos naturals de la nació són propietat de l'Estat, i són estatals les grandioses empreses que administren  aquests recursos. Així mateix, la banca i les grans finances són sota el control de l'Administració de l'Estat. En el mateix sentit,  han tornat a ser competència de l'Estat les grans empreses industrials, en especial les dedicades la producció d'armament, les drassanes, les aero-espacials, així com les d'alta tecnologia.

 

 

   Tesi: Durant la crisi que sacseja el món capitalista, els tres Estats (la Xina, Rússia i l'Iran) han continuat la seva expansió industrial i econòmica.

 

   Tesi: S'ha de saber:  la crisi industrial profunda i irreversible que pateix els Estats Units es va iniciar  als anys 70.

 

   Tesi: S'ha de saber: Actualment, en relació a la indústria pesada, els Estats Units són com un nan en comparació amb la Xina; la Xina produeix més de vuit vegades més que els EUA. 

    

   S'ha de saber: la Xina, des de 1978, l'Iran, des de 1989, i Rússia, des de l'any 2000, han seguit una forta expansió en tots els ordres.

 

   S'ha de saber: Per descomptat, les classes treballadores de tots tres països han tingut un creixement del nivell de benestar paral·lel al del nivell de l'economia. I, viceversa, les amples masses dels països capitalistes, espantades, han vist de quina manera es desintegrava el seu suposat benestar social.

 

     S'ha de saber: Fa poc han aparegut revisions i previsions sobre l'economia mundial que diuen que, en realitat, la Xina serà la major economia mundial enguany, a 2014.  Vegeu la web La Xina ocupa el primer lloc . Allò que importa destacar és que, des de principis de segle, la Xina és el principal agent que fa moure l'economia global.

 

   S'ha de saber: La Xina esdevingué la primera potència financera del món. La banca xinesa és la més gran del globus. L'ICBC, el Banc Industrial i Comercial de la Xina, de propietat estatal, és el major banc del món.

 

    S'ha de saber:   De fet, l'ICBC desplega una activitat financera equivalent i alternativa a la del FMI, activitat que és present a la major part de països de l'Àsia, l'Àfrica i l'Amèrica llatina.

 

   Com a indicador del canvi de poders:  A finals del segle XIX, era Anglaterra la que la que finançava i construïa les línies de ferrocarril de l'Àfrica oriental; actualment, és la Xina la que finança i construeix el nou ferrocarril que va de Nairobi a Mombasa, nova línia ràpida que, segons el projecte, s'ha d'allargar per a donar abast a Rwanda, Burundi, Uganda i Sudan.

 

    Com a indicador del canvi de poders: Fa cent anys, els Estats Units finançaren i construïren el canal de Panamà; a finals del 2014, serà la Xina (i Rússia hi participarà) la que ha de finançar (amb 50.000 milions dòlars) i construir el canal de Nicaragua, canal que, segons el projecte, farà obsolet el de Panamà.

 

   Es pot constatar:  Des dels anys 90, les principals inversions financeres de Washington són de caràcter militar (Ha de finançar unes  20.000 bases militars a l'interior dels EUA i unes mil bases militars a l'estranger).

 

   Es pot constatar: Fora dels projectes relacionats amb activitats militars, el govern dels EUA és molt reservat.  Les grans inversions de caràcter comercial o social són fetes per les multinacionals nord-americanes.

 

    Com es sabut, el pressupost militar dels Estats Units és més gran que la suma de pressupostos militars de les grans potències. I la despesa militar de la Xina és unes quatre vegades inferior a la dels EUA.

 

    Respecte d'això, podeu veure el següent enunciat que sosté que la suposada superioritat militar ianqui és exagerada.

 

   Tesi:  La diferència entre el pressupost de defensa dels EUA i el de la Xina (oficialment, per al 2014,  526.000 milions de dòlars i 131.000 milions, respectivament) no representa les reals inversions que determinen el creixement del poder militar.

   Una part important del pressupost militar ianqui va destinat a despeses que no incrementen la capacitat militar dels EUA, i, en conseqüència, s'ha de suposar que es redueix la diferencia de nivell de la despesa militar entre les dues grans potències. Podeu veure la web  Pressupost militar de la Xina).

 

 

  Com a confirmació de la tesi:  Les despeses de la guerra de l'Iraq (2003) i de l'Afganistan van abastar la xifra 1.3 trilions de dòlars (Podeu veure la web de CNN Report: Tab for 'War on terrorism' tops $1 trillion - CNN.com). Per descomptat, aquestes despeses de guerra (incloses als pressupostos) foren nul·les respecte a la capacitat militar de l'exèrcit.

 

    De manera semblant, les despeses aprovades pel Congrés dels EUA en funció del manteniment de bases militars de l'exèrcit nord-americà a l'estranger són una mostra de l'enorme potencialitat bèl·lica del Pentàgon, però no determinen un increment del poder militar ianqui.

   O sigui, l'establiment d'una nova base militar representa un augment de la capacitat bèl·lica de l'exèrcit dels EUA, però la despesa anual pel manteniment de la base militar no representa un increment de poder.  Per tant, la despesa anual pel manteniment del miler de bases militars a l'estranger (despesa que és inclosa al pressupost de defensa) no representa un increment del poder militar.

     Com a variant, a manera d'incís:  La despesa per a la investigació d'alta tecnologia militar inclosa al pressupost de defensa determina el nivell del poder militar d'un país. I aquesta despesa se suposa que provoca un augment del poder militar, un augment anual continu.

   No se sap quines són les inversions concretes fetes a l'àmbit d'investigació en tecnologia militar, però  els experts coincideixen a l'hora de considerar que la Xina ha fet un salt en alta tecnologia militar de  manera que posa en crisi l'estratègia militar nord-americana.  Tres legisladors nord-americans del Comitè de Serveis Armats ho expressaven dient: "Mentre que ronda rere ronda de retallades de la defensa han eliminat l'avantatge tecnològica dels Estats Units en la seva part posterior, els països competidors xinesos i altres empenyen cap a la paritat militar amb els Estats Units, i en alguns casos, com en aquest, que semblen estar saltant per davant de nosaltres''.
 (Podeu veure més informació a la web El míssil hipersònic xinès o, també, amb imatges,  a chinese hypersonic missile).

 

 

    Tesi: Si als darrers anys la Xina ha sigut capaç d'igualar-se als EUA en relació a l'alta tecnologia militar, s'ha d'arribar a la conclusió que el ritme de creixement tecnològic del país asiàtic avança més ràpidament que el dels Estats Units.

  

    Tal com afirmen molts de comentaristes crítics, s'ha de suposar que l'elit dominant ianqui (neocon i pro-sionista), al veure s'afeblia la seva l'hegemonia econòmica mundial,  va desplegar una estratègia de guerra secreta bruta amb l'objectiu de danyar les economies dels països  competidors. Tan és així que, actualment, els EUA ha esdevingut un Estat policíac i un Estat que fa de policia mundial, de manera que no hi ha cap racó del món lliure de la vigilància de Washington, tal com  mostrà l'escàndol del cas Snowden. 

 

    Les guerres promogudes directament per Washington (les del Vietnam, l'Iraq, l'Afganistan) han produït la ruïna de l'erari nord-americà, però, a més a més, aquestes guerres han sigut un fracàs militar.  Al Vietnam, l'exèrcit nord-americà fou derrotat pel Vietcong; a l'Afganistan, al cap d'onze anys de guerra, l'exèrcit dels EUA no ha aconseguit liquidar la resistència dels talibans; i, respecte a l'Iraq, per iniciativa del trio de les Açores (En Bush, En Blair i N'Aznar), els EUA va desfermar  una guerra ''idiota'': Després de la ''victòria'', en lloc de pau,  van seguir vuit anys de guerra contra la insurgència  i vuit anys de guerra civil entre xiïtes i sunnites; guerra ''idiota'': l'Iraq no ha esdevingut una democràcia aliada amb els EUA, sinó que el govern (xiïta) de Bagdad ha estret els llaços amb l'Iran (un dels ''eixos del mal'', segons En George Bush).    

      Hem de suposar que la nova Administració Obama  va decidir evitar aquestes males pràctiques de guerra oberta heretades de l'època d'En Bush.  Es pot veure que el president Barack Obama ha evitat moure guerres obertes. Però, com a contrapartida, N'Obama s'ha llançat pel precipici de la pràctica contínua de la guerra secreta. 

 

       La pràctica més comuna de guerra secreta per part de Washington consisteix en intervenir militarment a un país però sense declaració de guerra i sense la participació de l'exèrcit nord-americà.

    L'actual guerra de Síria seria el cas més escandalós de guerra se secreta. Cas escandalós perquè s'ha fet evident i de domini públic que la guerra respon a una estratègia de Washington. Valent-se del compromís de qualques Estats vassalls  de la regió (l'Aràbia Saudita, Qatar, Turquia i Jordània), Washington és l'autor real  del reclutament de    i de la provisió d'armament.  I encara més:  els EUA no han dubtat a l'hora d'utilitzar com a agents de la guerra a organitzacions de l'extremisme islàmic com és el cas d'Al Qaida.

 

     La pràctica canalla de la guerra secreta ja era prou usada en èpoques anteriors, però N'Obama la va intensificar notablement, fins al punt que ha esdevingut guerra permanent.

 Sembla que la CIA ha esdevingut l'agència d'intel·ligència encarregada de portar a terme tot tipus de guerres secretes.

 

   Per  a subratllar:  L'assassinat per mitjà dels drones (avions no tripulats) ja es feia a l'època d'En Bush, però amb N'Obama l'ús dels drones s'ha multiplicat.

       

 

   Tesi: La pràctica contínua de la guerra secreta de l'Administració Obama és un intent desesperat de reforçar l'autoritat de l'Imperi.

 

      Nombrosos països han reforçat la seva autonomia i no segueixen l'estratègia política mundial dissenyada per Washington. Molts d'aquests països han fet un notable desplegament econòmic i social. Els EUA, en canvi, des dels anys 60, arrossega un procés de decadència.

 

     Per entendre la cosa:  la Xina ha esdevingut el principal soci comercial de la majoria de països de l'Àfrica. Mentre Pequín pacta grans projectes de caràcter econòmic amb aquests països, Washington els ofereix principalment propostes de caràcter militar. 

 

     Per entendre la cosa:  Al 2011, Líbia tenia el nivell de vida més alt de l'Àfrica. Tenia grans projectes pel desenvolupament. La Xina era el major soci comercial. Més d'un centenar  d'empreses xineses eren presents a Líbia. L'anorreament del règim de Gaddafi va significar una catàstrofe per a les empreses xineses (30.000 obrers xinesos foren embarcats al port de Trípoli).

 

 

    Tesi: Per tal de compensar la seva incompetència econòmica,  el govern de N'Obama recorre a pràctiques extraeconòmiques per aconseguir objectius econòmics que no podria abastar d'altra manera.

 

    Tornant a la qüestió de la cursa d'armament.

 

    Mentre el president Obama parlava de promoure la pau i d'avançar en els plans de desarmament, de fet, el Congrés aprovava un pressupost de defensa semblant als dels anys de la II Guerra, pressupost que incloïa cars programes de desplegament d'alta tecnologia militar. 

 

    El discurs hipòcrita de Washington no ha enganyat a ningú.

 

     Tesi: S'ha d'entendre que l'increment del pressupost de defensa de Rússia i de la Xina és una resposta obligada a la política militarista dels EUA.

 

    S'ha de saber:  La indústria de guerra russa és la segona del món darrera la nord-americana, però de manera que quasi van igualades. Podeu veure la web EEUU y Rusia, los mayores exportadores de armas 2009-2013 | Defensa | RIA Novosti.

 

     Arribats aquí, és probable que el lector faci aquesta pregunta:  I què hi té que veure Catalunya respecte del la confrontació que s'ha exposat?

 

     Tesi (a manera de resposta): Catalunya, així com la resta de nacions del món, encara que no vulgui, és afectada de manera decisiva pel procés de canvi de la geopolítica global.

 

    Tesi: Rússia, la Xina, l'Iran són els impulsors de la construcció d'un món multilateral (un món alliberat del domini criminal dels Estats Units i de les potències imperialistes). Però nombrosos països fan costat, en graus diversos, al projecte democràtic (Cal esmentar grans potències com són l'Índia i el Brasil).

 

    Tesi: Fins ara, les classes treballadores catalanes no s'ha revoltat contra el projecte neoliberal europeu.

 

   Tesi: a excepció de la CUP, els partits d'esquerra catalans no s'han atrevit a denunciar l'activitat criminal de l'Imperi.

 

    Tesi: Per descomptat, els grans mitjans catalans es mostren eficients al servei dels interessos de l'Imperi.

 

       En aquestes circumstàncies, el projecte sobiranista de Catalunya-Principat és més aviat una il·lusió  (Vegeu el meu escrit  La independència de Catalunya Sencera.).

 

  

La premsa catalana neocon no diu res sobre les declaracions d'En VladÝmir Putin.

quetgles | 19 Maig, 2014 11:04

 

La premsa catalana neocon no diu res sobre les declaracions d'En Vladímir Putin.

 

 

      Es veu que els mitjans catalans neocons continuen adscrits a la tasca  de desinformació sobre els fets d'Ucraïna.

   

    Podeu veure la declaració del president de Rússia a la web  Interviu a Putin.

 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb