El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religiˇ sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

Paul Krugman avisa de la propera crisi

quetgles | 25 Juliol, 2009 06:22

                       En  Paul Krugman avisa de la propera crisi. 

   

       En Paul Krugman, en un article al Nytimes, 16 de juliol, feia pedagogia i explicava, al seu entendre, la situació econòmica als Estats Units. De l’article, transcric aquest  paràgraf:

  

   “L'economia nord-americana es manté en una situació, amb un treballador aturat o subempleat sobre sis d’actius. Tanmateix, Goldman Sachs acaba un rècord trimestral de beneficis - i es prepara per lliurar enormes bonificacions, comparable al que pagava abans de la crisi. Què ens diu aquest contrast? 

  En primer lloc, se'ns diu que Goldman és molt bo en el que fa. Lamentablement, el que fa és dolent per a Amèrica.

  En segon lloc, demostra que els mals hàbits de Wall Street - per damunt de tot, el sistema de compensació que va ajudar a provocar la crisi financera - no han desaparegut.

   En tercer lloc, mostra que per el rescat del sistema financer sense la reforma, Washington no ha fet res per protegir d'una nova crisi, i, de fet, ha fet que una altra crisi sigui més probable”.      Sembla que els mals hàbits de Wall Street es reprodueixen a la Borsa de Madrid, com si hi hagués una sincronia. 

 

         Jo no sóc expert en matèria d’economia, però entenc que tota persona té dret a fer comentaris i exposar la seva opinió sobre temes econòmics, en contra del discurs neoliberal.

 

     Les elits socials i econòmiques (o sigui, els capitalistes) llancen els seus peons en campanya ideològica permanent per a tornar fer hegemònic  “l’intel·lectualisme moral” en base a “l’economia com a ciència”. “Intel·lectualisme moral” entès com a la ideologia pròpia de la societats aristocràtiques;  “Intel·lectualisme”, en el sentit que “la veritat”, “la ciència” és l’atribut dels més savis, dels experts; i “moral”, en el sentit més ample de la paraula, de manera que seria “moral” tot allò que afecta a la conducta humana, fins al punt que no hi hauria ni una sola activitat humana que restés fora de la moralitat.

     I d’una manera més concreta, “l’intel·lectualisme moral” del nostre temps reserva les seves armes pesants  sobretot a l’economia. Així com a l’època medieval els teòlegs eren els guardians de la moralitat del sistema, a l’època actual  les elits capitalistes encarreguen als economistes la seva campanya ideològica.  A l’antiga Roma, l’emperador era el “prefectus mores”, a l’Edat mitjana el Papa de Roma era infal·lible en matèria de moral. Però, a partir de les revolucions democràtiques, s’establí el principi que les lleis són expressió de la voluntat de la majoria de ciutadans; l’autoritat del Rei (o sigui, de l’aristocràcia) i la del Papa restaven invalidades; la màxima autoritat moral passava a ser la del Parlament.

     L’aristocràcia actual - els capitalistes – ha anat desplegant tot de formidables instruments ideològics amb l’objectiu de blindar els seus interessos respecte del sistema democràtic. O sigui, en tot temps pretenen burlar la voluntat democràtica, la voluntat de la majoria dels ciutadans. A hores d’ara, els capitalistes són propietaris  de la major part dels mitjans de comunicació. I tenen contractats a autèntics exèrcits d’economistes que “demostren científicament” a cada moment  la bonesa del sistema dels capitalistes, dels sistema d’aquells que els tenen contractats.

   Per sort, hi ha economistes de gran prestigi com és el cas d’En Paul Krugman – Premi Nobel d’economia del 2008, però que ja abans era una autoritat mundial – que no es cansen de denunciar les greus mancances del sistema capitalista.

    És de notar que a l’època de les grans crisis econòmiques, es desplega una formidable literatura – als mitjans propietat dels capitalistes; és a dir, a tot arreu – que posa en dubte el sistema democràtic; entre les grans masses, l’eslògan més difós és el que diu “tots els polítics són iguals”, en el sentit que allò que es nega és el sistema democràtic.   És un eslògan que és al costat d’una altra expressió encara no manifesta però sí pressentida que vindria dir que allò ideal seria un sistema polític d’economia de lliure mercat però dirigida pels economistes i pels “científics socials”, o sigui, un sistema feixista.

 

    Ho dic als meus escrits: el capitalisme és la negació de la democràcia. I els capitalistes ho saben.

    Al moment actual, seria convenient intensificar la denúncia contra les manipulacions feixistes del gran capital (Vegeu de quina manera En Rupert Murdoch contracta a individus com a J. M. Aznar – de la saga dels Aznar – per a la seva croada feixista mundial).

 

    S’ha d’advertir als treballadors que, a les denominades “democràcies”, la lluita de classes continua. Que aquests sistemes polítics no són autèntiques democràcies. Que les classes treballadores són explotades per les elits capitalistes. Que cal cercar maneres de combatre els privilegis de les elits. I no donar plens poders a aquestes elits que són contràries a la igualtat.

   

   Cal tenir present que en tot moment plana l’amenaça feixista del Gran Capital. I que, com sempre, hauran d’ésser les classes treballadores  - i no els filòsofs - els qui despleguin les noves formes de lluita  contra l’opressió de les elits econòmiques. I que és a favor d’una democràcia real que s’ha de lluitar. O sigui, els capitalistes procuren inutilitzar els recursos democràtics;  correspon als treballadors esmenar les destrosses del Gran Capital.

  

   

    

 

Dios no existe,

quetgles | 17 Juliol, 2009 05:30

                                

Dios no existe. 16 pruebas.
     Argumentos para hacer ver la inconsistencia intelectual de las creencias en un Dios.


Los de la Curia romana y los protestantes yanquis están en campaña de propaganda permanente para difundir el concepto de "diseño inteligente", como dicen del dogma de la creación divina del Universo. 

Las iglesias están en guerra ideológica permanente. Sus campañas tienen por objetivo influir en las grandes masas, a la gente de las clases populares. 
Este escrito, es una modesta aportación de argumentos para hacer ver la inconsistencia de las supuestas pruebas de la existencia de Dios. 

Las pruebas clásicas para demostrar la existencia de Dios quedaron invalidadas a partir de Hume y Kant. Los conservadores a Hume le decían "el señor Hume, el ateo". Pero no se podía poner este calificativo a Kant, que era un fervoroso creyente cristiano. Kant reintrodujo el concepto de Dios en nombre de una supuesta razón práctica. 

Con el Empirismo como pensamiento hegemónico, quedaba establecido que la metafísica no era posible como ciencia, y que, por tanto, no se podía demostrar la existencia de Dios. El Positivismo no hizo sino reafirmar los presupuestos del Empirismo, y la metafísica quedaba definitivamente marginada del mundo de la ciencia moderna. 

Pero la Iglesia católica no admite nunca, en ningún caso, sus errores, los relacionados con la filosofía y la moral, en especial. Es vigente el dogma de la infalibilidad del Papa en materia de fe y de moral. La Curia romana sigue manteniendo a Tomás de Aquino como doctor máximo de la Iglesia. "Philosophia PERENNIS" es la denominación que dan a la filosofía de Aquino. En los seminarios de formación teológica, se continúa impartiendo las doctrinas aristotélica-tomistes y afirmando que la existencia de Dios puede ser demostrada usando la razón. 

Hecho este preámbulo, expongo una lista de argumentos que refuerzan la idea de que es imposible la existencia de Dios.


1. Contra la idea de Creación del Universo. Suponer que Dios creó el Universo implica la siguiente contradicción: se debería aceptar que algo inmaterial - Dios - habría existido eternamente como sustancia única, y que, "después" de esta eternidad, habría creado una segunda sustancia, la materia. O sea, el espíritu crea la materia. Lo perfecto, Dios, - según la idea aristotélica de perfección - habría producido lo imperfecto, la materia. 


2. Contra la idea del orden del Universo. Se supone que en el Universo hay un orden y que Dios es el ordenador del Universo. Pero la física moderna introdujo el concepto de incertidumbre. Y Ilya Prigogine (premio Nobel de química, 1977) fue más allá y expuso el concepto del Universo como Caos y como proceso irreversible, es decir, no sólo habría habido el "Big Bang" -- el caos inicial -, sino que el Universo actual sería un momento de la explosión inicial, explosión que continúa su onda expansiva hasta el día de hoy. Por lo tanto, si no existe el supuesto orden, tampoco debe haber un Dios ordenador. 


3.  Contra la idea de perfección.Los denominados grados de perfección de la naturaleza son aporías que niegan los principios de las ciencias empíricas. Casi 2000 años después, En Tomás y la Iglesia católica todavía insisten en la idea del escalonamiento general de todos los seres según este supuesto grado de perfección. El tomismo desplegó un sistema de forma que todas las cosas tenían que seguir un orden jerárquico hasta niveles inauditos, como es el caso de las jerarquías angélicas. Las ciencias positivas rompieron definitivamente el mundo de las jerarquías aristotélica-tomistes. Entonces, la idea de un ser supremament perfecto es una pura fal lera. 


4. Contra la idea de primer motor. En contra de lo que dicen los libros de texto y las enciclopedias, Aristóteles no era un científico, ni tenía el menor interés por la investigación de la naturaleza. Se puede afirmar, rotundamente, que la "Física" de Aristóteles no es sino un cúmulo de disparates sobre temas de física. En la física aristotélica hay diversos mundos físicos (El mundo sublunar y el mundo supralunar, mundos regidos por dos sistemas de leyes físicas) . En la física moderna, no hay "primer motor". 


5. De manera similar, la física no hace distinción entre seres contingentes y seres necesarios. 


6.  En todo tiempo los pueblos han creído en dioses, en espíritus y fuerzas malignas. Hoy, gracias a los avances de los estudios de etnología, sabemos qué función social cumplían las religiones; sabemos que servían para establecer el sistema de prescripciones y prohibiciones que regían la vida de las comunidades humanas primitivas. Pero, actualmente, en las sociedades democráticas, las prescripciones y las prohibiciones son establecidas según la voluntad de la mayoría de ciudadanos, es decir, de acuerdo con el emotivisme moral y el contractualisme. Si las sociedades democráticas prescinden de "la voluntad de Dios", podemos concluir que, en la práctica, estas sociedades funcionan como si fueran ateas. 


7. No se dispone ni nunca se ha dispuesto de una vía o de un método para poder experimentar sobre supuestos fenómenos sobrenaturales; los ciencias físicas no pueden detectar el fenómeno de la denominada "transustanciación", pongamos por caso. Igualmente, los supuestos fenómenos "paranormales" no resisten los análisis de la ciencia experimental. 


8.  Hay relatos de la antigüedad donde los prodigios y los milagros se suceden constantemente, de manera casi familiar. Muestran unas sociedades acostumbradas a los fenómenos prodigiosos relacionados con sus creencias. Precisamente, los relatos de los cristianos, los libros del NT, llega a momentos de tal intensidad de hechos milagrosos coma ningún otro relato, que yo sepa. Por poner un ejemplo: En "Los hechos de los apóstoles", 5, 12, referente al apóstol Pedro, el narrador nos hace saber que "Por las manos de los apóstoles procedía muchos milagros y prodigios en el pueblo ... Y iban creciendo más y más los creyentes en el señor ... hasta el punto que sacaban los enfermos por las calles y los ponían en camillas y baiards porque, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Así mismo se hacía hacia una gernació de las ciudades de los alrededores de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por los espíritus impuros, los cuales, todos, eran curados ". Como podéis comprobar, Pedro hacía milagros en serie, como deshacerse calza; bastaba que pasara por la calle y su sombra ya era suficiente para desatar un chorro de milagros. Soy de la opinión de que los propios "libros sagrados" ofrecen el mejor material para demostrar la inconsistencia de los dogmas religiosos. De la inconsistencia de los "libros sagrados", podemos deducir la inconsistencia de la creencia en un Dios (Sobre este tema puede ver mi web Los Evangelios, historias imposibles). 


9. El argumento del sentido común: ¿Cómo es posible pensar que el ser más grande del Mundo no se puede conocer? Resultaría que el ser omnipotente no es accesible por medio de las ciencias. Y resulta que los administradores de la religión tampoco ofrecen vías de conocimiento. Ofrecen únicamente "sus libros sagrados" y todo de historias igualmente inverosímiles como única "prueba" de la existencia de su dios. 


10. Aquino y los 40.000 teólogos hablan del "camino de la fe" como distinto del de la razón, pero afirman que fe y razón, en último término, deben coincidir. Pero no son capaces de explicar de qué manera se ha de obrar para seguir la vía de la fe. Pascal propone que uno se lo que debe hacer es comportarse como si tuviera fe, como si creyera en Dios, y que, así, en un momento determinado tendrá auténtica fe. Pero lo que no plantea Pascal es en qué Dios y en qué "libros sagrados" debe depositar la fe inicial quien está en periodo de pruebas. 


11. Epicuro no negaba la existencia de los dioses, pero decía que los dioses no se ocupaban los hombres, puesto que los consideraban bichos insignificantes; entendía que un hombre sensato debe ordenar su vida como si los dioses no existieran. 


12.  Pero el planteamiento d'Epicur sólo es apropiado en el mundo griego. Del Dios de las religiones monoteístas, según sus "libros sagrados", no se puede decir que no se ocupa de los hombres. Al contrario, el Dios de la Biblia se muestra como un dios muy celoso, que quiere que los hombres la adoran y la amen.Pero además del Dios de los judíos y los cristianos, se muestran los Déu dels mahometans y, más lejos, el Dios del hinduismo, del budismo, sintoisme, Jainismo y otros. Ha de resultar inaceptable para una mente moderna la existencia de un Dios que interviene en la historia y al mismo tiempo se abstiene de dar las señas de su identidad. 


13.  El hecho de la existencia de tanta gente que no cree en Dios es una prueba de su inexistencia. Al respecto, los malvados teólogos se adelantan a decir que "Dios castiga con su silencio el pecado de orgullo de quienes se declaran ateos". Pero ¿qué pueden decir respecto de los niños que eran educados oficialmente dentro del ateísmo, como se hacía en las repúblicas marxistas? 


14. Es inaceptable para una mente formada en la modernidad la existencia de Dios y al mismo tiempo la existencia de los denominados "libros sagrados". O sea, según mi razonamiento, de las historias imposibles que narran los "libros sagrados" debemos concluir que Dios no existe. 


15.  Según la ciencia, el amor y el odio son sentimientos que rehuyen del control de los humanos. Según la Biblia, el principal mandamiento de Dios sería el de amarle sobre todas las cosas, lo cual es imposible. Según la Biblia de la Fundación bíblica catalana, en "Éxodo", 20, 6, dice: ".. . yo, Jahveh, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de quienes m'odien, pero que hago misericordia a miles para aquellos que me quieren y observan mis preceptos ". En contra de las suposiciones de los redactores de los" textos sagrados ", los sentimientos de las personas brotan de su interior de una manera espontánea. Es sabido que la voluntad no domina los sentimientos, sino, al revés, son los sentimientos los que determinan la voluntad. Para entendernos: si acaso, el texto bíblico debería decir algo así como "harás como si me quisieras". 


16. Igualmente las supuestas declaraciones formales del Dios de los textos bíblicos que hieren gravemente la sensibilidad moderna deben considerarse como una prueba de que Dios no existe. Por poner un ejemplo especialmente notable, "Éxodo", 22, 19: "Quien ofrezca sacrificios a los dioses, fuera de Jahveh, será exterminado". Según este texto, al pie de la letra, todos los musulmanes y los hinduistas deberían ser exterminados. También podemos ver el texto que hace: "... Pero si el siervo declara: amo mi dueño, mi mujer y mis hijos, no quiero salir libre, entonces su dueño ... le foradarà la oreja con un punzón, y servirá para siempre. "," Éxodo ", 21,5-6. O, también, este otro texto:" Si alguien vende su hija por esclava ...", "Éxodo", 21, 7. (Debo reconocer que, en muchos aspectos, el Corán es más próximo a la sensibilidad moral moderna, en especial, referente a la esclavitud y temas sociales. El Corán declara que un musulmán no puede tener otro musulmán en esclavitud) . 


Contra la existencia de un "genio maligno" o de un Dios que jugara cruelmente con los humanos, debo confesar que no dispongo de argumentos tan contundentes, igualmente parece una idea inconsistente. 

The Class Struggle. Neither Marx nor Popper

quetgles | 13 Juliol, 2009 06:04

 

  

Please click The Class Struggle

La lucha de clases a debate

quetgles | 12 Juliol, 2009 04:55

 

 

    Haz clic en La lucha de clases a debate

La lucha de clases a debate

quetgles | 11 Juliol, 2009 04:26

 

     Haz clic en La lucha de clases a debate

  

La lluita de classes a debat

quetgles | 11 Juliol, 2009 03:55

 

 

      Si us plau, premeu  La lluita de classes a debat

 

Neither Marx nor Popper

quetgles | 09 Juliol, 2009 15:57

 

   Please, press Neither Marx nor Popper

Ni Marx ni Popper

quetgles | 09 Juliol, 2009 14:43

 

 

     Si us plau, premeu Ni Marx ni Popper

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb